Staff y Swyddfa Is-Ganghellor

Rhestrir isod y bobl sy’n gweithio i’r Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Gangellorion ac aelodau’r Weithrediaeth a all fod yn fan cyswllt cyntaf ar gyfer eich ymholiadau.

Er mwyn dilyn y protocol cywir, trefnir galwadau ffôn a chyfarfodydd yn ôl disgresiwn cynorthwywyr personol y Weithrediaeth, ac felly, o bryd i’w gilydd, bydd staff Swyddfa’r Is-Ganghellor yn cyfeirio unigolion at yr adrannau priodol a all fod yn fan cyswllt cyntaf cyn siarad ag aelod o’r Weithrediaeth.

I wneud ymholiadau cyffredinol, anfonwch ebost i is-ganghellor@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622002

NameRoleNumberE-mail
Jean Jones Pennaeth Swyddfar's Is-Ganghellor. 01970 622101 jsj@aber.ac.uk
Nerys Hywel Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol i'r Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure a'r Cyfarwyddwr y Gymraeg a Diwylliant Cymru ac Chysylltiadau Allanol, Dr Rhodri Llwyd Morgan. 01970 622010 naj@aber.ac.uk
Charles Lloyd Harvey

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol i'r Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Chris Thomas a’r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Mr Stephen Forster.

01970 622008 chl25@aber.ac.uk
Lucy Dolloway-Dumbrill

Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol i’r Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Tim Woods. 

01970 622011 lad14@aber.ac.uk
Rhiannon Davies Cynorthwy-ydd Gweinyddol Swyddfar's Is-Ganghellor. 01970 622002 rid@aber.ac.uk