Priodasau a Digwyddiadau

O dderbyniadau busnes i nosweithiau elusennol i wleddoedd priodas, gallai Prifysgol Aberystwyth fod yn ddewis delfrydol ar gyfer eich digwyddiad nesaf.

Gall ein tîm arlwyo medrus baratoi gwleddoedd gwych ar gyfer hyd at 192 o westeion yn ein hystafell fwyta fawr sydd â golygfeydd o Aberystwyth. Ar gyfer digwyddiadau llai ffurfiol gallwch hefyd ddewis o blith amrywiaeth eang o brydau bwffe blasus, cliciwch yma i weld sampl o Bwydlenni Croeso.

Yn ystod gwyliau’r Brifysgol gallwn hefyd gyflenwi neu gydlynu adnoddau ychwanegol megis disgos a bar cyfyngedig neu lety dros nos. Mae gennym hefyd ddigon o leoedd parcio ar y safle. Gall ein cydlynwyr Cynadleddau drefnu’r digwyddiad llawn i chi felly nid oes raid i chi boeni. Dewch i gwrdd â ni a chael gweld ein cyfres o ystafelloedd sydd newydd gael eu hailwampio heb unrhyw ymrwymiad.

Cysylltwch â ni