Ein Cyfleusterau

Os ydych chi’n cynnal cynhadledd fawr neu gyfarfod bwrdd bach; angen llety i grŵp neu wyliau byr dros yr haf; cynllunio diwrnod arbennig neu ddigwyddiad cymdeithasol - mae tîm DigwyddiadauAber yma i’ch helpu.

Dyma ein ‘siop un stop’ ar gyfer eich holl ofynion. Gall ein tîm o drefnwyr digwyddiadau proffesiynol a phrofiadol ofalu am yr holl fanylion bach, gan roi’r amser a’r cyfle i chi ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu ar raddfa nad yw ar gael mewn lleoliadau eraill yn yr ardal. Mae gennym amrywiaeth helaeth o leoliadau, cyfleusterau a gwasanaethau hyblyg sy’n addas ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, felly rydym yn hyderus y gallwn ddiwallu eich anghenion!

 

Adnoddau a Gwasanaethau:

  • Cynadleddau, Digwyddiadau Busnes a Chorfforaethol
  • Llety i unigolion, grwpiau a llety gwyliau
  • Bwyd a Diod
  • Ymweliadau addysgol ac ysgolion
  • Digwyddiadau a thwrnameintiau chwaraeon

Cysylltwch â ni i drefnu ymweliad heb ymrwymiad.

 

Canolfan y Celfyddydau

Gall Canolfan y Celfyddydau ddarparu ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau hyd at 900 o bobl. Mae’r sinema yn ddelfrydol ar gyfer cynhadledd hyd at 100 o bobl. Neu, am digwyddiadau mwy, mae’r Theatr yn cymryd hyd at 300 o bobl ac mae’r Neuadd Fawr yn cymryd 900 o bobl. Gellir trefnu ystafelloedd ychwanegol yn ogystal ag offer taflunio ac arlwyaeth.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth cliciwch yma: http://www.aberystwythartscentre.co.uk

Ystafelloedd Cynadledda Medrus

Cyfres o bum ystafell olau ac awyrog, sy’n rhoi teimlad proffesiynol ond cyfoes, ynghyd ag offer clyweled a siartiau troi. Bydd ein staff hyfforddedig yn gwasanaethu eich cyfarfod ac yn darparu’r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch. Mae Medrus wedi’i leoli ym Mhenbryn, Campws Penglais.

Yr Hen Goleg

Mae’r Hen Goleg yn lleoliad godidog ar gyfer digwyddiadau. O gynadleddau i gynulliadau gan glybiau a chymdeithasau, gallwn ddarparu gofodau ac arlwyaeth ar gyfer eich digwyddiad sy’n sicr o greu argraff gyda’n golygfeydd syfrdanol a’r bensaernïaeth drawiadol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Hen Goleg cliciwch yma: https://www.aber.ac.uk/cy/oldcollege/

Undeb y Myfyrwyr

Mae adeilad yr Undeb yn cynnwys tair ystafell; pob un â’i chyfleusterau, ei hawyrgylch a’i maint unigryw ei hun, ynghyd â bariau. Mae gan yr Undeb brofiad helaeth o drefnu a chynnal amrywiaeth o brosiectau, o weithdai a sioeau talent i bartïon staff a digwyddiadau cerddoriaeth gyda chynulleidfa lawn.

Ystafelloedd ac Adnoddau Academaidd

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Prifysgol Aberystwyth wedi buddsoddi’n helaeth ym mhob elfen o’i darpariaeth. Gwariwyd dros £8m yn uwchraddio’r mannau addysgu i greu amgylcheddau dysgu sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr ac sy’n manteisio ar y dechnoleg aml-gyfrwng ddiweddaraf ar gyfer addysgu.