Bwyd a Diod

Bwyd a diod Cynhadledd

Pa un ai eich bod eisiau bwffe sylfaenol neu brofiad bwyta gwych, rydym yn darparu bwyd cartref o ansawdd – cliciwch yma i weld, Bwydlenni Croeso neu cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

TaMed Da a TaMed Bach

TaMed Da yw ein bwyty cyffrous sydd wedi ennill sawl gwobr. Ar agor o amser brecwast – gyda’n brecwast Cymreig llawn wedi’i goginio’n ffres, trwy’r dydd tan amser swper. Yr oriau agor yw 8yb – 7yh o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yb tan 2yp ar ddydd Sadwrn a 10yb tan 2yp ar ddydd Sul. TaMed Bach yw ein siop goffi sy’n gwerthu Coffi Eros. Mae ar agor o 8 y bore tan 10 yr hwyr bob dydd. Cysylltwch â ni.

IBERS – IberBach a Blas Gogerddan

Ar gampws Gogerddan ceir Blas Gogerddan sydd ar agor yn gynnar am frecwast Cymreig llawn, brecwast iach neu goffi a byrbryd ar y ffordd i’r gwaith. Mae ar agor o 8.30 y bore tan 3 y prynhawn ac yn gweini brecwast rhwng 8.30 ac 11 y bore a chinio rhwng 12 a 2 y prynhawn. Cysylltwch â ni.

Ar gampws Penglais ceir IBER Bach, ein lle bwyd mwyaf newydd yn Adeilad IBERS. Mae’n ystafell golau ac awyrog gyda choffi Barista ac ardal ddeciau y tu allan. Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr (9 y bore a 5 y prynhawn y tu allan i amser tymor). Cysylltwch â ni.