Graddio 2018

Ydych chi’n dod i Aberystwyth eleni i ddathlu eich llwyddiant graddio eich hun, neu aelod o’r teulu neu ffrind?

Pam na ddewch chi i aros gyda ni ar y campws yn un o’n neuaddau a mwynhau popeth sydd gan y brifysgol i’w gynnig? Gallwch hyd yn oed ddod am wyliau byr a darganfod arfordir gwych Ceredigion, mynyddoedd y Cambrian a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Gallwch ddewis rhwng ystafell sengl safonol mewn fflat wedi ei rannu yng Nghwrt Mawr am ddim ond £30 y pen y noson, neu pam na wnewch chi ddewis cael defnydd personol o un o’r fflatiau hunan-arlwyo o’r radd flaenaf ar Fferm Penglais – 6 neu 8 ystafell wely ar gael am 3, 4 neu 7 noson.

 

Ystafelloedd en-suite yn Fferm Penglais - WEDI GWERTHU ALLAN

Fflatiau gyda ystafelloedd en-suite yn Fferm Penglais – ar gael am isafswm o 3 noson

Mae pob fflat yn cynnwys 6 neu 8 ystafell wely en-suite gyda chegin gyfforddus sydd gyda’r  holl ddeunudd sydd ei angen, yn cynnwys llestri, deunuddiau coginio, meicro don a pheiriant golchi llestri

Mae’r ystafelloedd yn cynnwys dillad gwely a thywelion a gyda gwely dwbwl, digon o lefydd storio a chawod fawr.

Mae’r fflatiau yma dros 3 llawr, nodwch os gwelwch yn dda nad oes lifft, felly nodwch yn glir os ydych angen fflat llawr gwaelod.

Mae prisiau am  fflatiau 6 person ac 8 person yn y tabl isod. Mae’n ofynol archebu y llety am isafswm o 3 noson.

Fferm Penglais     3 Noson 4 Noson 5 Noson 6 Noson 7 Noson
6 person  £496.80  £662.40 £828.00 £993.60  £927.36
Y person y noson
 £27.60  £27.60 £27.60 £27.60  £22.08
8 person  £604.80  £806.40 £1,008.00 £1,209.60  £1,128.96
Y person y noson  £25.20  £25.20 £25.20 £25.20  £20.16

Lluniau

Neuadd Cwrt Mawr

Ystafelloedd sengl safonol mewn fflat wedi ei rannu yn Neuadd Cwrt Mawr – ar gael am 1 noson neu fwy

Mae’r llety yma ar gael am £30 y pen y noson a gallwch ei archbu ar gyfer 1 noson neu fwy. Mae pob fflat yn cynnwys ystafell molchi a chegin gyda’r holl ddeunudd sydd ei angen, yn cynnwys llestri, deunuddiau coginio a meicro don. Mae pob gwely yn wely sengl, ac rydym yn darparu dillad gwely a thywelion.

Mae’r llety yma yn lety hunan arlwyo.

Archebwch eich Ystafell Sengl Safonol trwy ein siop ar lein

Neu cysylltwch

Gyda’r Swyddfa Gynadleddau am fwy o wybodaeth ar (01970 621960) neu ar e-bost conferences@aber.ac.uk