Pam Aberystwyth?

Dysgu a byw mewn amgylchedd eithriadol

Yma yn Aberystwyth, mae ein myfyrwyr yn cael eu meithrin gan athrylith ein harbenigwyr blaengar, sy'n darparu rhaglenni gradd diddorol â gwaith ymchwil a dysgu sydd ar flaen eu maes. Mae Aberystwyth wedi'i datgan yn Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu (The Good University Guide 2018, The Times & Sunday Times); drwy fynd â'r dosbarth y tu hwnt i'r pedair wal i ddarparu cyfleoedd ar gyfer y byd go iawn a thrawsnewid bywydau er gwell.

Fel myfyriwr yn Aberystwyth fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog a bywiog, rhwng mynyddoedd tirion y Canolbarth a glannau godidog Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol ar gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun, ynghyd â bwrlwm ei chanolfan i'r celfyddydau; byddwch ddrws nesaf i'r Llyfrgell Genedlaethol, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint drwy Brydain.

Dyma ychydig yn unig o'r rhesymau eraill pam efallai yr hoffech chi ystyried Aberystwyth:

  • 91% a’r Gorau yng Nghymru am Fodlonrwydd Cyffredinol y Myfyrwyr, ACF 2017*
  • Y 5 Uchaf Prifysgol y Flwyddyn gan What Uni Student Choice Award 2018
  • Ymysg y 40 o Brifysgolion gorau yn y DU, Times Higher Education World University Rankings 2016-17
  • Y Brifysgol ddiogelaf yng Nghymru ac ymysg y 10 diogelaf yn y DU, the Complete University Guide 2016
  • 95% o’n graddedigion mewn swyddi neu Addysg bellach o few 6 mis o raddio, HESA 2017*
  • 95% o ymchwil y Brifysgol o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch, REF 2014

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu lle ar Ddiwrnod Agored, Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr neu daith o gwmpas y campws hyd yn oed, i chi gael gweld y dysgu arloesol a chyffrous ar waith, ac ymuno â ni fel meddyliwr blaengar!

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018

*Mae ein ffigurau ar gyflogadwyedd yn dod o'r arolwg o Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2015-16 a gyhoeddwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2017.