Llety

Drwy ddewis byw yn Aberystwyth, byddwch yn dewis byw yn y dref Brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru.

A ninnau’n gallu cynnig rhywbeth at bob dant ac i gyd-fynd â phob cyllideb, rydym yn hyderus y byddwch yn hapus a diogel yn ein llety. 

Mae gennym ddewis o lety penodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n dysgu Cymraeg i fyw gyda'i gilydd. Ceir ardal benodedig o fewn Pantycelyn-Penbryn a Fferm Penglais lle gellir byw a chymdeithasu drwy’r Gymraeg. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi ar eich ffurflen gais eich bod yn dymuno byw gyda myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg.

Mae’r holl ddewisiadau llety yn agos i’r Brifysgol a’r dref. Mae nifer ohonyn nhw ar y campws ac eraill gerllaw’r campws mewn mannau cyfleus yn agos i ganol y dref i gyd.

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio.

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu.
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig.
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles.
 • Yswiriant yn gynwysedign.
 • Help a chymorth 24/7 - Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety.
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle.
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref.
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety.
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely.
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.

Mwy o wybodaeth:

Ewch i'n gwefan Llety i gael gwybod mwy am ein llety ar gyfer myfyrwyr newydd a'r mathau o lety sydd ar gael.

Llety ym Mhrifysgol Aberystwyth