Un o 40 prifysgolion uchaf yn y DU

Mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y deugain prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig yn ôl tabl cynghrair sy’n uchel ei barch ym maes addysg uwch.

Mae tabl Prifysgolion y Byd yn cael ei gyhoeddi’n flynyddol gan y Times Higher Education ac mae’n barnu sefydliadau yn unol â’u perfformiad ar draws pedwar prif ffon fesur – addysgu, ymchwil, dyfynnu ymchwil ac agwedd rhyngwladol.

Cyfanswm o 91 o brifysgolion Prydain sy’n cael eu cynnwys yn y tabl ar gyfer 2016-17, gyda Phrifysgol Aberystwyth yn safle 38 ar draws y DU.

Yn fydeang, mae’r arolwg yn rhestru 980 o brifysgolion mewn 79 o wledydd gwahanol gyda Phrifysgol Aberystwyth yn y band 301-350.