Cyflogadwyedd

Mae treulio amser yn y Brifysgol yn gyfle perffaith i chi i feithrin ystod eang iawn o brofiadau, sgiliau a galluoedd a fydd yn amhrisiadwy i chi yn y dyfodol.

Swyddogaeth y Gwasanaeth Gyrfaoedd yw rhoi’r gallu a’r grym i chi i wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn.

Rydym yn cynnig sesiynau rhagflas, lleoliadau gwaith, cyflwyniadau, gweithdai, cyfleoedd ar y campws, ffynonellau gwybodaeth, cyfarfodydd un-ag-un, dewisiadau gwirfoddoli, digwyddiadau o dan arweiniad cyflogwyr a llawer mwy drwy gydol y flwyddyn.

Mae ffigurau newydd sydd wedi’u cyhoeddi gan yr Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn dangos bod y nifer o raddedigion Prifysgol Aberystwyth sydd mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dangosodd ffigurau 2017, oedd 3% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, fod 95.4% o fyfyrwyr gradd gyntaf llawn amser naill ai mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach o fewn 6 mis i raddio. Roedd 74.3% o’r myfyrwyr hynny mewn swyddi ar lefel gradd, oedd yn gynnydd o 6% ar y flwyddyn flaenorol. *Mae ein ffigurau ar gyflogadwyedd yn dod o'r arolwg o Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2015-16 a gyhoeddwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2017.

 

Eich cwrs a'ch Adran 
Cynigir amrywiaeth o ddewisiadau i’n myfyrwyr yn yr adrannau academaidd i ddatblygu eu sgiliau a’u galluoedd ymhellach. Bydd eich adran yn cynnig gweithdai, cyflwyniadau, darlithoedd a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chyflogwyr.

Eich dyfodol

Rydym yn darparu cymorth i'n myfyrwyr o’r diwrnod cyntaf yn y Brifysgol. Dyma ragflas o'n gwasanaethau:

Galwch heibio
Ymholiadau drwy ebost
Cyfweliadau cynghori
Adnoddau gwybodaeth a chyngor
Digwyddiadau a gweithgareddau gyda chyflogwyr
Gweithdai a sesiynau datblygu sgiliau

Aber Ymlaen

Mae'r Brifysgol yn deall yn llawn eich angen i gael profiad gwaithperthnasol ac, o ganlyniad, datblygwyd 'AberYmlaen', cyfle i ddysgua datblygu ar gyfer myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth!

Gwaith Aber

Bwriad GwaithAber yw helpu myfyrwyr i ennill profiad gwaith ymarferol yn y Brifysgol. Nod allweddol y cynllun yw gwella eich sgiliau a’ch hunanymwybyddiaeth er mwyn datblygu eich cyflogadwyedd.

Cyfleoedd i Raddedigion
Mae cyflogwyr, cyrff, sefydliadau ac unigolion yn ymweld â’r Campws yn aml i gynnig cyngor, dealltwriaeth, syniadau a swyddi i’n myfyrwyr. Dyma rai o’r cyflogwyr sy’n bartneriaid i ni: 

Oracle
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Admiral
QinetiQ
Sefydliad Charteris
y Gwasanaeth Sifil
ACCA
Network Rail
IBM
Enterprise Rent-A-Car
Teach English in China
Heddlu Llundain
Yswiriant Endsleigh.

Mae cymorth hefyd ar gael i’r rhai sy’n awyddus i sefydlu eu busnes eu hunain.

Profiad Gwaith

Gall ein tîm Gyrfaoedd helpu i ddod o hyd i brofiad gwaith i’n myfyrwyr.

Cyfnodau rhagflas a chysgodi – rhowch gynnig arni gyntaf!
Swyddi dros dro yn lleol
Dewisiadau posib am waith ar y Campws
Cyfleoedd ymchwil
Lleoliadau gwaith yn yr haf
Interniaethau
Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith
Blwyddyn Astudio Dramor
Cynlluniau Cyfnewid Rhyngwladol
Erasmus
Cyflogaeth i raddedigion