Cyflogadwyedd

Mae mwy o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dod o hyd i swyddi da ar ôl graddio nac erioed o’r blaen.

Mae ffigurau newydd sydd wedi’u cyhoeddi gan yr Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn dangos bod y nifer o raddedigion Prifysgol Aberystwyth sydd mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dangosodd ffigurau 2017, oedd 3% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, fod 95.4% o fyfyrwyr gradd gyntaf llawn amser naill ai mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach o fewn 6 mis i raddio. Roedd 75.6% o’r myfyrwyr hynny mewn swyddi ar lefel gradd, oedd yn gynnydd o 6% ar y flwyddyn flaenorol.

Roedd ystadegau nifer o’n hadrannau academaidd yn dangos lefelau eithriadol o uchel o fyfyrwyr mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach, gan berfformio’n well na chyfraddau’r DU ar gyfer cyflogadwyedd pwnc.

 

  • 100% o raddedigion DU/UE Celf yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (DLHE 2017)
  • 100% o raddedigion DU/UE o Adran y Gymraeg yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (DLHE 2017)
  • 100% o raddedigion DU/UE y Gyfraith yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (DLHE 2017)
  • 100% o raddedigion DU/UE Addysg yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (DLHE 2017)

Ein hymrwymiad parhaus o fyd y campws i’r byd gwaith

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig ystod cynyddol eang o gyrsiau pedair blynedd gyda blwyddyn mewn diwydiant integredig, sy’n caniatáu i fyfyrwyr dreulio amser yn gweithio i gwmni yn eu dewis faes.

Mae’r cynnig hwn, ochr yn ochr gyda chynllun Blwyddyn Mewn Gwaith y Brifysgol sydd bellach yn ei 40fed blwyddyn, yn golygu bod gan bob myfyriwr y dewis o flwyddyn o brofiad gwaith gwerthfawr cyn graddio.

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol hefyd yn darparu ystod gynhwysfawr o gyfleoedd i fyfyrwyr sy'n dymuno gwella eu rhagolygon gyrfa, gan gynnwys yr interniaethau poblogaidd AberYmlaen.

Yn ogystal mae Athrofa Busnes a'r Gyfraith y Brifysgol hefyd wedi cyflwyno modiwl cyflogadwyedd newydd ac yn gweithio gyda sefydliadau lleol i ddarparu profiad gwaith go iawn i fyfyrwyr.

A gall graddedigion sy’n awyddus i wireddu syniadau busnes fanteisio ar raglen lawn o ddigwyddiadau arloesedd sy’n cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd fel rhan o raglen AberPreneurs, sydd yn cynnwys y gystadleuaeth syniadau myfyrwyr poblogaidd, InventerPrize.

Ac, ar gyfer y rhai sy'n chwilio am gyngor gan gylch ehangach, mae’r llwyfan cyffrous eFentora  yn caniatáu i gyn-fyfyrwyr Aber gynnig mentora ac arweiniad i fyfyrwyr presennol a graddedigion ifanc.

 

Tabl o gyfraddau cyflogadwyedd yn ôl pwnc

 

Adran Canran mewn Gwaith neu Addysg Bellach
Ysgol Gelf

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol, DLHE 2017

Ysgol Fusnes

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol, DLHE 2017

Ysgol y Gyfraith

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 5% yn uwch na graddedigion y Gyfraith yn genedlaethol, DLHE 2017

IBERS

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, DLHE 2017

Cyfrifiadureg

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 9% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol, DLHE 2017

Aeth 95% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 15% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol, DLHE 2017

Ysgol Addysg

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Addysg yn genedlaethol,  DLHE 2017

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol, DLHE 2017

Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Cymdeithasol yn genedlaethol, DLHE 2017

Mathemateg

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol, DLHE 2017

Ieithoedd Modern

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 38% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol, DLHE 2017

Ffiseg

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 21% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol, DLHE 2017

Seicoleg

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol, DLHE 2017

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol, DLHE 2017