Bywyd Myfyrwyr

Yn ogystal â chynnig addysg wych, mae Aberystwyth hefyd yn cynnig ansawdd bywyd heb ei ail.

Cewch fwynhau byw mewn amgylchedd tawel a phrydferth rhwng y mynyddoedd a’r môr, ond ar yr un pryd yng nghanol bwrlwm prysur ac amrywiol y myfyrwyr.

Gyda chyfoeth o fwytai, caffis a bywyd nos bywiog, mae rhywbeth i bawb yn Aberystwyth ac mae’r dref yn addas iawn ar gyfer bywyd myfyrwyr. 
Saif campws Penglais y Brifysgol ar fryn sy’n edrych dros olygfeydd hardd digyffwrdd Bae Ceredigion, rhyw 5-10 munud o dro o ganol y dref.

Un o’r 5 prifysgol uchaf yn y DU a’r gorau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr (ACM 2017)*

Bydd yr adran hon yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y bywyd gwych sydd ar gael i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018