Undeb y Myfyrwyr

Mae’r Undeb yn cael ei rhedeg gan y myfyrwyr i’r myfyrwyr a’i nod yn anad dim yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad gorau posib yn y Brifysgol.

Mae’r Undeb ar agor gydol y flwyddyn, ac mae’n darparu man cymdeithasol ac ymlaciol lle y gallwch astudio, bwrw eich blinder neu gyfrannu at weithgareddau. Yn yr Undeb mae caffi Starbucks, siop pitsas Stone Willy’s sydd wedi ennill gwobrau, siop fara Briwsion a siop brysur.

Mae’r tîm adloniant yn trefnu rhaglen o weithgareddau drwy’r flwyddyn gan gyrraedd penllanw yn y Ddawns Haf flynyddol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Mae tîm yr Undeb hefyd yn cynnig cymorth a chynrychiolaeth annibynnol, boed hynny ar gyfer materion academaidd, lles neu ariannol, i fyfyrwyr sydd angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol tra byddant yn y Brifysgol.

Ewch i wefan yr Undeb i gael gwybod mwy, neu defnyddiwch y dolenni isod i weld gwahanol rannau o wefan Undeb y Myfyrwyr.

Tîm Aber Cymdeithasau 

Cewch wybod mwy am sut i gymryd rhan yn y Clybiau a’r Cymdeithasau a sut i wirfoddoli yma

Cyngor
Darganfyddwch fwy am y cymorth a chefnogaeth mae’r Undeb yn cynnig ar faterion a all effeithio ar fyfyrwyr.  

Digwyddiadur
Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan Undeb y Myfyrwyr ar hyd y flwyddyn.

Wythnos y Glas
Mae’r Undeb yn croesawu’r myfyrwyr newydd i gyd ag wythnos o weithgareddau, Wythnos y Glas. Darganfyddwch fwy yma.

Cyfleusterau
Mae gennym gyfleusterau gwych yn yr Undeb - darganfyddwch fwy am ein siopau, cyfleusterau bwyta ac yfed.

Tîm AberClybiau Chwaraeon

Darganfyddwch fwy am y clybiau chwaraeon a chymdeithasau sydd ar gael yma ym Mhrifysgol Aberystwyth