Addysgu ac Ymchwil

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo yn y sylw mae'n ei roi i'r myfyrwyr unigol ond hefyd yn ei natur ymchwilddwys.

Drwy gydblethu dysgu ag ymchwil rydym yn darparu rhaglenni o ansawdd uchel a arweinir gan ymchwil sy'n manteisio ar ymchwil y darlithwyr sy'n sicrhau bod y myfyrwyr yn cael gwybod am y canfyddiadau diweddaraf yn eu pynciau.

Mae canran uchel o staff dysgu'r Brifysgol yn ymchwilwyr gweithredol ac mae'r cyffro a'r wybodaeth newydd sy'n deillio o hynny yn bwydo i'n rhaglenni israddedig ac uwchraddedig, gan sicrhau bod pob cynllun gradd yn berthnasol i'r oes sydd ohoni.

Mae canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) 2014 wedi dangos bod 95% o'r gwaith ymchwil a gyflwynwyd gan Brifysgol Aberystwyth o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu'n uwch. Darllenwch fwy am y FfRhY.

Ein nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr

  • yn cael deunydd sy'n fywiog, perthnasol, cyfoes ac sy'n aros yn y cof
  • yn teimlo'n rhan o'r cwrs a'r pwnc
  • yn cael eu hysgogi a'u hysbrydoli gan ddeunydd y cwrs sy'n deillio o ddiddordebau ymchwil y darlithwyr. 

Yn ôl dadansoddiad The Times and The Sunday Times Good University Guide 2016, Prifysgol Aberystwyth yw'r orau yng Nghymru am ragoriaeth dysgu ac ar y 10fed safle am ragoriaeth dysgu ledled gwledydd Prydain.

Aberystwyth hefyd a ddaeth i'r safle gorau yng Nghymru am ddysgu ac asesu ac am adborth yn ôl canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017.

Mae'r canlyniadau diweddar hyn yn dyst i ymroddiad hirdymor y Brifysgol i ragoriaeth dysgu ac i brofiad ein myfyrwyr. Darllenwch fwy am brofiad y myfyrwyr.

Ein Ymchwil