Y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiad Cymdeithasol

Amdanom Ni

Mae Prifysgol Aberystwyth yn llwyr ymroddedig i flaenoriaethau'r Cyngor Cylludo a Lluywodraeth Cymru i ddiddymu'r rhwystrau i Addysg Uwch (naill ai'n ffisegol, cymdeithasol, diwylliannol neu'n ariannol)..

Mae gan Brifysgol Aberystwyth draddodiad o ymrwymiad i ehangu mynediad ar gyfer grwpiau o bobl sydd wedi'n draddodiadol cael eu dan-gynrychioli yn y sector Addysg Uwch. Sefydliwyd y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol(y Swyddfa Addysg Barhaus bryd hynny) ym 1998 er mwynd datblygu ar un o amcanion sylfaenol y Brifysgol. Mae cyrsiau a rhaglenni yn cefnogi pobol o bob oedran o'r ysgol gynradd i oedolion yn y gymuned.

 

Awgrymwn i chi ddarllen y ddogfen yma os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’n cyrsiau neu'n gwasanaeth. 

Mae Ehangu Mynediad yn gynwysiedig yng Nghynllun Strategol y Brifysgol.

Aim 1 - Creating opportunities