Gweithdai Gwyddoniaeth i Ysgolion Cynradd

right

Gweithdai Gwyddoniaeth Ddwyieithog am ddim i Ysgolion Cynradd!

Bydd y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad Brifysgol Aberystwyth yn cynnig mynd i’r ysgolion cynradd lleol i ddarparu gweithdai gwyddoniaeth ddwyieithog sy’n rhad ac am ddim.

Gellir dod o hyd i'r cyrsiau sydd gennym ar hyn o bryd isod.

Disgwylir i'r gweithdai bara rhwng 1 - 2 awr a byddent yn cynnwys arbrofion ymarferol i’r disgyblion ac amser iddynt ystyried a gwerthuso eu canlyniadau.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod bwcio sesiwn, cysylltwch ag Rachel Rees ar rmr9@aber.ac.uk, wpsi@aber.ac.uk neu trwy alw 01970 621890.

Sialens Siocled

Gwyddoniaeth: Cemeg

Addas i: Blwyddyn 5 a 6

Iaith: Cymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog (nodwch wrth bwcio)

Disgrifiad: Yn y gweithdy Sialens Siocled, bydd y disgyblion yn ymchwilio i weld a yw gwahanol fathau o siocled yn toddi ar gyflymderau gwahanol. Y nod yw datblygu dealltwriaeth y disgyblion o newidion, profi teg ac atgynyrchioldeb.

Llethrau Llithrig

Gwyddoniaeth: Ffiseg

Addas i: Blwyddyn 5 a 6

Iaith: Cymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog (nodwch wrth bwcio)

Disgrifiad: Yn y gweithdy Llethrau Llithrig, bydd y disgyblion yn ymchwilio i'r newidion sy'n effeithio ar y pellter y bydd car yn ei deithio ar hyd ramp. Bydd y newidion yn cynnwys serthrwydd y ramp a deunydd y ramp. Y diben yw datblygu gwybodaeth y disgyblion am rymoedd yn ogystal â’u sgiliau ymchwilio gwyddonol megis mesur a phrofi yn deg.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.