Cyflogaeth i Fyfyrwyr fel Arweinwyr Myfyrwyr

Yn ogystal a staff y Brifysgol (amser llawn, rhan-amser a sesiynol), mae y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yn cyflogi gronfa eang o fyfyrwyr i weithio ar ein prosiectau bob blwyddyn. Maent yn gweithredu fel modelau rôl a mentoriaid, gan ddarparu cymorth a chefnogaeth i bobl ifanc oedran ysgol, neu i gefnogi'r tiwtoriaid yn y gymuned. Mae ein arweinwyr I gyd wedi cael ei cyfweld, cyfeirio, hyfforddi ac wedi’w gwirio’n llawn gyda’r DBS. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant Cymorth Cyntaf ychwanegol a chynllun datblygu personol.

Ar gyfer y myfyrwyr y mae'n darparu cyfleoedd niferus ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn i wella eu sgiliau, yn y Brifysgol ac allan mewn ysgolion, colegau a lleoliadau cymunedol. I'r rhai sydd am ddilyn addysgu, gwaith ieuenctid neu gwaith cymdeithasol, neu i ystyried y posibilrwydd o wneud hyn, mae'n arbennig o werthfawr ac yn eu galluogi i wella eu CV a sgiliau yn y maes hwn - hanfodol ar gyfer gwaith ôl-radd a chyflogaeth.

 

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.