Cyflogaeth i Fyfyrwyr fel Arweinwyr Myfyrwyr

Maths Student Leader

Mae'r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yn cyflogi cronfa eang o fyfyrwyr. Mae ein Harweinwyr Myfyrwyr yn darparu –

 

  • Cymorth yn ystod Prosiectau
  • Mentora
  • Cymorth i bobl ifanc o oedran ysgol
  • Cymorth i diwtoriaid yn y gymuned

 

Bydd y gwaith o recriwtio Arweinwyr Myfyrwyr yn cael ei wneud gan GwaithAber.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.