All Staff (A-Z)

B C D H J M N O R S W
PictureNameRoleEmailTelephone
Ms Ursula Byrne Ms Ursula Byrne Darlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol / Darlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol uub@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622684
Dr T Robin Chapman Dr T Robin Chapman Uwch Ddarlithydd / Senior Lecturer ttc@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622239
Dr Cathryn Charnell-White Dr Cathryn Charnell-White Pennaeth Adran (Y Gymraeg) / Head of Department (Welsh) ctc@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622851
Mrs Rhian Haf Davies Mrs Rhian Haf Davies Swyddog Gweithrediadau Academaidd Athrofa'r Celfyddydau a'r Dyniaethau / ILLCA Academic Operations Officer rho@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622137
Prof Marged Haycock Prof Marged Haycock Athro Emeritws / Emeritus Professor mah@aber.ac.uk
Dr Bleddyn Huws Dr Bleddyn Huws Uwch Ddarlithydd / Senior Lecturer boh@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622116
Dr Rhianedd Jewell Dr Rhianedd Jewell Darlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol / Lecturer in Professional Welsh rmj15@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628539
Miss Miriam Jones Miss Miriam Jones Addysgwr Rhan-Amser / Part Time Teacher mej27@aber.ac.uk
Dr William Mahon Dr William Mahon Penodiad Anrhydeddus Emeritws / Emeritus Honorary Appointment wjm1@aber.ac.uk
Dr Mihangel Morgan Dr Mihangel Morgan Darlithydd Emeritws / Emeritus Lecturer mim@aber.ac.uk
Ms Elizabeth Morse Ms Elizabeth Morse Darlithydd Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol / Lecturer in Professional Translation Studies emm25@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621824
Dr Eilis Ni Dhuill Dr Eilis Ni Dhuill Darlithydd Astudiaethau Celtaidd / Lecturer in Celtic Studies ein@aber.ac.uk
Mrs Sharon Owen Mrs Sharon Owen Swyddog Prosiect Astudiaethau Cyfieithu / Translation Studies Project Officer sho2@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622140
Dr Simon Rodway Dr Simon Rodway Darlithydd / Lecturer syr@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622285
Mr Eurig Salisbury Mr Eurig Salisbury Darlithydd Ysgrifennu Creadigol / Lecturer in Creative Writing eis1@aber.ac.uk
Prof Patrick Sims-Williams Prof Patrick Sims-Williams Athro Emeritws / Emeritus Professor pps@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622136
Prof Gruffydd Williams Prof Gruffydd Williams Athro Emeritws / Emeritus Professor gaw@aber.ac.uk