Staff Profiles - Academic Staff

PictureNameRoleEmailTelephone
Dr Cathryn Charnell-White Dr Cathryn Charnell-White Pennaeth Adran (Y Gymraeg) / Head of Department (Welsh) ctc@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622851
Dr Bleddyn Huws Dr Bleddyn Huws Uwch Ddarlithydd / Senior Lecturer boh@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622116
Dr T Robin Chapman Dr T Robin Chapman Uwch Ddarlithydd / Senior Lecturer ttc@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622239
Dr Rhianedd Jewell Dr Rhianedd Jewell Darlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol / Lecturer in Professional Welsh rmj15@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628539
Ms Elizabeth Morse Ms Elizabeth Morse Darlithydd Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol / Lecturer in Professional Translation Studies emm25@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621824
Dr Simon Rodway Dr Simon Rodway Darlithydd / Lecturer syr@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622285
Mr Eurig Salisbury Mr Eurig Salisbury Darlithydd Ysgrifennu Creadigol / Lecturer in Creative Writing eis1@aber.ac.uk
Mrs Rhian Haf Davies Mrs Rhian Haf Davies Swyddog Gweithrediadau Academaidd Athrofa'r Celfyddydau a'r Dyniaethau / ILLCA Academic Operations Officer rho@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622137
Mrs Sharon Owen Mrs Sharon Owen Swyddog Prosiect Astudiaethau Cyfieithu / Translation Studies Project Officer sho2@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622140