โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน “ประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองระหว่างประเทศ”

 

มหาวิทยาลัยอเบอรีสวิธ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลา 3สัปดาห์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 – 31กรกฎาคม 2559นี้

พบ กับช่วงฤดูร้อนที่อเบอรีสวิธ ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางด้านตะวันตกของเวลส์ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มหาวิทยาลัยอเบอรีสวิธเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหราช อาณาจักร และมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นจุดกำเนิดของคณะการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งมอบปริญญาการเมืองระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของโลกในปี 1919 นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้กับแคมปัสมหาวิทยาลัยที่อยู่ริม ทะเล และเป็นตักศิลาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโลก 

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนซึ่งจัดโดยคณะประวัติศาสตร์และคณะการเมืองระหว่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นการคิดวิพากษ์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์ไทยและประเด็นเกี่ยวข้องในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ประชาธิปไตย การทูตสาธารณะ และความมั่นคง

 

 

สำหรับใคร?

  • โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะกระตุ้นการคิดวิพากษ์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์ไทยและประเด็นเกี่ยวข้องในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ประชาธิปไตย การทูตสาธารณะ และความมั่นคง
  • โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนี้เหมาะสมกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในระดับปริญญาตรี และกำลังสนใจที่จะพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของไทยในสงครามเย็นและปัจจุบัน
  • โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ ซึ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ การถกเถียงโต้แย้ง การแลกเปลี่ยนเสวนาโต๊ะกลม เป็นต้น

เราจะเรียนอะไร?

สัปดาห์ที่ 1 : การเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคง และประชาธิปไตย: ภาคทฤษฎี  

บทนำ; มโนทัศน์ทางเลือกของประชาธิปไตย; การทูตสาธารณะ; ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน

สัปดาห์ที่ 2 : ไทย: ประชาธิปไตยเกิดใหม่?

ประวัติศาสตร์และการเมือง (1932-1992); ทักษิณ ชินวัตรและวิกฤตการเมือง;

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ?

สัปดาห์ที่ 3 : ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ

การเยี่ยมชมสภาท้องถิ่น; ผู้บรรยายพิเศษ; การอภิปรายโต๊ะกลม; และการส่งรายงานสรุป  

รูปแบบของโครงการ

  •  การศึกษานอกสถานที่ ณ รัฐสภาของเวลส์ คาร์ดีฟ
  •  ผู้บรรยายพิเศษ รวมทั้งนักการเมืองของเวลส์
  • ทักษะการเรียนรู้ เช่น การถกเถียงโต้แย้ง และการนำเสนอ

วัน เวลา และค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม : £3200 (รวมค่าที่พักและอาหารเช้า)

วันเริ่มต้น: วันที่ 11กรกฎาคม 2016 

วันสิ้นสุด: วันที่ 31กรกฎาคม 2016

เงื่อนไขการสมัคร

  • คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 (โดยมีคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 5.5)
  • เรียงความแนะนำตนเองและวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  • ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
  • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

ที่พักของนักศึกษา

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ที่พักแก่นักศึกษาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ค่าธรรมเนียมของโครงการรวมค่าที่พักและค่าอาหารเช้า

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครและโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน สามารถติดต่อ คุณ Amarjeet เจ้าหน้าที่นานาชาติ (ประเทศไทย) ได้ที่ asm20@aber.ac.uk