Module Information

Module Identifier
CY12720
Module Title
CYFLWYNIAD I GYMRAEG PROFFESIYNOL
Academic Year
2011/2012
Co-ordinator
Semester
Semester 2 (Taught over 2 semesters)
Pre-Requisite
Fel arfer 'A' neu 'B', Safon A Cymraeg (Iaith Gyntaf)
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 11 darlith (bob pythefnos)
Seminars / Tutorials
Practical
Workload Breakdown (Llwyth gwaith i fyfyrwyr o 100 awr ar gyfer pob 10 credyd) Darlithoedd/seminarau/dosbarthiadau: 22 awr Paratoi ar gyfer seminarau/dosbarthiadau: 48 awr Ymchwilio/adolygu: 130 awr
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Asesiadau ar dasgau ysgrifenedig a llafar (y 4 tasg orau allan o 6 bob semester) Cyfwerth yw'r asesiadau ysgrifenedig a'r asesiadau llafar.  60%
Semester Exam 2 Hours   40%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Dangos dealltwriaeth o sut mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y byd cyfoes.

Dangos sgiliau llafar priodol.

Dangos sgiliau ysgrifennu priodol.

Aims

Mae'r modiwl hwn yn paratoi myfyrwyr rhugl yn y Gymraeg ar gyfer gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel broffesiynol yn y Brifysgol ac yn y gweithle. Anelir at fyfyrwyr ym mhob Cyfadran sydd am ddatblygu eu sgiliau iaith

Brief description

Astudiaeth o ddefnydd a chyweiriau'r iaith gyfoes mewn amgylchiadau amrywiol, e.e. ysgrifennu academaidd, newyddiaduraeth, cyfieithu ar y pryd, addasu a chyfieithu, cadw cofnodion ffurfiol, ysgrifennu adroddiadau, ysgrifennu datganiadau i'r wasg.

Content

Darperir 11 darlith ac 11 seminar/dosbarth ymarferol (am yn ail) ar y pynciau canlynol:
1 Y Gymraeg yn y Cynulliad
2 Gweinyddu drwy'r Gymraeg; cymryd cofnodion
3 Llunio adroddiadau, ysgrifennu llythyron ffurfiol, a gwneud precis
4 Llunio c.v. a chynnal cyfweliadau
5 Cyfieithu ar y pryd, chyfieithu ar bapur a chyfeithu ar y cyfrifiadur
6 Y Gymraeg mewn newyddiaduraeth; ysgrifennu datganiadau i'r wasg
7 Y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru
8 Cyfieithu ac addasu deunyddiau ysgrifenedig o iaith arall
9 Golygu a pharatoi ar gyfer y wasg; cysodi a chywiro proflenni
10 Addasu geiriau caneuon o iaith arall
11 Addasu llyfrau ar gyfer cyfrwng arall (radio, teledu, ffilm)

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Drwy gyfrannu ar lafar mewn seminarau a dosbarthiadau a thrwy sefyll profion.
Improving own Learning and Performance Drwy werthuso adborth gan ddarlithwyr a thiwtoriaid
Information Technology Drwy ddefnyddio pecynnau meddalwedd berthnasol megis Cysill, Cysgair a Google Translate, ac offer cyfieithu.
Personal Development and Career planning Drwy ddatblygu ymwybyddiaeth o fedrau personol ac ymwybyddiaeth o ofynion byd gwaith
Problem solving Drwy werthuso'n feirniadol broblemau a osodir yn ystod y cwrs.
Research skills Drwy ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn y llyfyrgell, ar y We, ac yn y cyfryngau perthnasol.
Subject Specific Skills
Team work Drwy gyfrannu'n effeithiol i weithgareddau grw^p

Notes

This module is at CQFW Level 4