Module Information

Cod y Modiwl
FG37500
Teitl y Modiwl
PROSIECT UNIGOL
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
Rhagofynion
Successful completion of part 2.

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol 22 x sesiwn ymarferol 4 awr
Darlithoedd Ymarferol (22 x 4 awr) 176 awr, Hunan-astudio ac Adolygiad Llenyddiaeth 112 x 2 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Literature search  5%
Asesiad Semester Literature review  15%
Asesiad Semester Project plan  5%
Asesiad Semester Preliminary results  5%
Asesiad Semester Oral presentation  15%
Asesiad Semester Final report  45%
Asesiad Semester Progress mark  10%
Asesiad Semester Must pass module 

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Adnabod, dadansoddi a chrynhoi y llenyddiaeth wyddonol yn y maes a ddewisir.

Cynllunio a gweithredu eu prosiect unigol gyda dealltwriaeth dda o ffiseg y gwaith ac o'r llenyddiaeth cefndir.

Adnabod yr adnoddau er mwyn ymgymryd â'r prosiect unigol.

Disgrifiad cryno

Cyfnod chwiliad y llenyddiaeth (chwiliad llenyddiaeth ac adolygiad)
Cyfnod cynllunio (cynllun prosiect, adnoddau)
Cyfnod arbrofol (gwaith arbrofol, dogfen canlyniadau rhagarweiniol)
Cyfnod lledaenu (cyflwyniad llafar, adroddiad llafar)

Nod

Cyfnod chwiliad y llenyddiaeth (chwiliad llenyddiaeth ac adolygiad)
Cyfnod cynllunio (cynllun prosiect, adnoddau)
Cyfnod arbrofol (gwaith arbrofol, dogfen canlyniadau rhagarweiniol)
Cyfnod lledaenu (cyflwyniad llafar, adroddiad llafar)

Cynnwys

Cyfnod chwiliad y llenyddiaeth (chwiliad llenyddiaeth ac adolygiad)
Cyfnod cynllunio (cynllun prosiect, adnoddau)
Cyfnod arbrofol (gwaith arbrofol, dogfen canlyniadau rhagarweiniol)
Cyfnod lledaenu (cyflwyniad llafar, adroddiad llafar)

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno adroddiad ysgrifenedig terfynol a chyflwyno eu prosiect ar lafar.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd myfyrwyr yn ymgymryd a phrosiect ymchwil sylweddol am y flwyddyn; mae'n debygol mai dyma'r mesur mwyaf pendant o'u gallu academaidd ac ymchwil. Dylid ystyried cwblhau'r adolygiad llenyddiaeth, cyflwyniad llafar a'r adroddiad llafar yn llwyddiannus fel rhan o gynllunio gyrfa a datblygiad personol.
Datrys Problemau Mae pob prosiect a ystyrir yn seiliedig ar broblemau.
Gwaith Tim Bydd myfyrwyr yn gweithio ar y prosiectau mewn parau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd adborth ymarferol gan oruchwylwyr yn galluogi myfyrwyr i wella eu dysgu eu hunain.
Rhifedd Trwy gydol y modiwl.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Bydd gofyn i fyfyrwyr ddarllen amryw o lyfrau a chyfnodolion. Bydd angen ymchwilio i gefndir y prosiect a chyflwyno adolygiad llenyddiaeth.
Technoleg Gwybodaeth Mae defnydd eang o'r rhyngrwyd ar gyfer chwiliad llenyddiaeth yn ofynnol. Cyflwyniad o'r data ar ffurfiau addas i ofynion neilltuol y pwnc.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6