Investing in Sports Facilities

26 May 2017

Buddsoddi yn ein cyfleusterau

Unwaith yn rhagor, rydym yn bwriadu buddsoddi yn ein cyfleusterau er mwyn rhoi’r profiadau gorau posib i ddefnyddwyr y Ganolfan Chwaraeon. Yn ystod yr Haf eleni, byddwn yn cynnal dau brosiect adnewyddu:

Y Cae Astro –ni fydd y Cae Astro ar gael tan 30 Gorffennaf gan ein bod yn gosod cae newydd sbon. Bydd y Cae 3G ar gael i’w logi, ond noder y gall y gwaith adnewyddu amharu ar ddefnydd o’r trac rhedeg yn ystod y cyfnod hwn. Cofiwch fod modd parcio am ddim yn y Llyfrgell Genedlaethol ar ôl 4 o’r gloch.

Ystafelloedd Newid y Pwll Nofio– byddwn yn gosod lloriau newydd yn yr ystafelloedd newid rhwng y 5ed o Fehefin tan 3 Awst. Bydd y pwll nofio ar agor fel yr arfer ond bydd gofyn i gwsmeriaid ddefnyddio’r ystafelloedd newid ar yr ochr sych. Gofynnwn felly i chi ddod ag esgidiau addas (megis fflip-fflops) a gŵn tŷ neu dywel er mwyn cerdded at y pwll.

Rydym yn ffyddiog y byddwch yn gwerthfawrogi’r gwaith adnewyddu sydd ar y gweill  a  gofynnwn yn garedig am eich amynedd a’ch ystyriaeth yn ystod y cyfnod hwn.

 

Investing in infrastructure

Once again, we are investing in our facilities to ensure that you get the best possible experience when you come to exercise at the Sports Centre.  This summer, we have two separate projects:

Astro Pitch – The Astro Pitch will be unavailable until 30th July whilst we lay a new pitch. However, the 3G pitch will still be available for hire.  Please note that there may will be some disruption to the running track and parking during this time. Do not forget that you are able to park at the National Library after 4pm free of charge.

Swimming Pool Changing Rooms – we will be replacing the flooring in the changing rooms from the 5th July – 3rd of August. The pool will remain open but our customers will need to use the dry-side changing rooms so please bring footwear (like flip-flops) and a dressing gown or towel to walk from the dry-side to the pool.

We are sure that you will appreciate the improvements that we are planning to make – we ask for your patience and consideration for the necessary, if inconvenient, adjustments that need to be made during this time. Back to the top