50 Mlynedd o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Llun o'r canolfan y celfyddydau

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn dathlu eu phenblwydd yn 50 oed yn 2022!

GALWAD AGORED i greu arddangosfa o’ch hanesion.

Allwch chi helpu ni ddathlu? Ni am gael arddangosfa yn dathlu ein hanes – yr adeilad, y bobl, y perfformiadau, yr arddangosfeydd, y dosbarthiadau, y digwyddiadau.

Oes oes gennych chi hen luniau, hen bosteri, ticedi neu hanesion chi am rannu? Ni am eu gweld a’u clywed nhw! Ysgrifennwch eich stori i lawr, recordiwch eich hun ar lafar yn adrodd y stori, danfonwch gopi digidol o’ch ffotograff/poster/hen diced. Peidiwch â phoeni os nad ydych am arddangos rhywbeth gwreiddiol oherwydd mae modd i ni arddangos copi digidol.

Edrychwn ymlaen yn fawr at weld beth sydd gennych!

E-bostiwch gopi digidol o’ch deunydd gyda disgrifiad byr erbyn Mai 1af 2022 i aberart50@aber.ac.uk neu tagiwch eich llun gyda #aberarts50 ar Instagram neu drydar.

Neu os fyddai well ganddoch chi ddod mewn i’r Ganolfan mewn person i adrodd eich sori/dangos eich lluniau/gwrthrychau fe allwn ni helpu recordio a sganio i chi.