Elusen y Flwyddyn y Brifysgol

Nod Elusen y Flwyddyn y Brifysgol yw codi cymaint o arian â phosib ar gyfer achos da, a rhoi ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned godi arian ar ei gyfer.

Nawr yn ei seithfed flwyddyn, mae pedair elusen wedi elwa: Ffagl Gobaith, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Bad Achub, Mind Aberystwyth a Ambiwlans Awyr Cymru.

Ar gyfer 2019–20, mae ein myfyrwyr a’n staff wedi pleidleisio o blaid codi arian i Uned Monitro Cardiaidd Ward Dyfi yn Ysbyty Bronglais (Aberystwyth) ac Ward ac Uned Dibyniaeth Fawr Gardiothorasig Cyril Evans yn Ysbyty Treforys (Abertawe) er cof am ein cyd-weithiwr, Paul James.

Bu Paul yn gweithio fel Swyddog Diogelwch ar gampysau Penglais a Gogerddan am dros 23 mlynedd. Ym mis Ebrill 2019 cawsom ein brawychu a’n tristáu pan glywsom am ei farwolaeth drasig yn sgil damwain pan oedd yn ymarfer ar gyfer reid feicio elusennol er budd y ddwy ward gardiaidd.

Bydd y Brifysgol yn codi arian er cof am Paul trwy gydol 2019-20.