Elusen y Flwyddyn yr Brifysgol

Nod Elusen y Flwyddyn yr Brifysgol yw codi cymaint o arian â phosib ar gyfer achos da, a rhoi ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned godi arian ar ei gyfer.

Nawr yn ei seithfed flwyddyn, mae pedair elusen wedi elwa: Ffagl Gobaith, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Bad Achub, Mind Aberystwyth a Ambiwlans Awyr Cymru.

Elusen y Flwyddyn y Brifysgol eleni yw Ambiwlans Awyr Cymru - www.walesairambulance.com

Cyhoeddir Elusen y Flwyddyn y Brifysgol ar gyfer 2019-20 yn ystod Wythnos Graddio (16-19 Gorffennaf 2019)