Elusen y Flwyddyn y Brifysgol

Mae apêl Elusen y Flwyddyn y Brifysgol yn codi arian ar gyfer achos da, ac yn rhoi ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned godi arian ar ei chyfer.

Elusen y Flwyddyn y Brifysgol 2020/21, y pleidleisiodd staff a myfyrwyr drosti, yw Ambiwlans Awyr Cymru.

Diwrnod Gwisgo Coch

Dydd Llun 1 Mawrth 2021

Cynhelir ein Diwrnod Gwisgo Coch blynyddol ddydd Llun 1 Mawrth, sy’n cyd-daro â phenblwydd Ambiwlans Awyr Cymru yn 20 oed.

Os ydych yn fyfyriwr neu’n aelod staff, ac os ydych ar y campws neu’n gweithio/yn astudio o’ch cartref, ar ddydd Llun 1 Mawrth, gwahoddir chi i wisgo rhywbeth coch a gwneud cyfraniad awgrymedig o £1 i Ambiwlans Awyr Cymru isod.

Efallai gall eich tîm neu’ch adran fod yn greadigol a meddwl am ffyrdd eraill o godi arian ar y diwrnod? Beth am gynnal Cwis, Bake Off, neu gêm o Fingo trwy Microsoft Teams?