Elusen y Flwyddyn yr Brifysgol

Nod Elusen y Flwyddyn yr Brifysgol yw codi cymaint o arian â phosib ar gyfer achos da, a rhoi ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned godi arian ar ei gyfer.

Nawr yn ei seithfed flwyddyn, mae pedair elusen wedi elwa: Ffagl Gobaith, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Bad Achub, Mind Aberystwyth a Ambiwlans Awyr Cymru.

Ar gyfer 2019–20, mae ein myfyrwyr a’n staff wedi pleidleisio o blaid codi arian i Uned Monitro Cardiaidd Ward Dyfi yn Ysbyty Bronglais (Aberystwyth) ac Ward ac Uned Dibyniaeth Fawr Gardiothorasig Cyril Evans yn Ysbyty Treforys (Abertawe) er cof am ein cyd-weithiwr, Paul James.

Bu Paul yn gweithio fel Swyddog Diogelwch ar gampysau Penglais a Gogerddan am dros 23 mlynedd. Ym mis Ebrill 2019 cawsom ein brawychu a’n tristáu pan glywsom am ei farwolaeth drasig yn sgil damwain pan oedd yn ymarfer ar gyfer reid feicio elusennol er budd y ddwy ward gardiaidd.

Bydd y Brifysgol yn codi arian er cof am Paul trwy gydol 2019-20. 

Tîm Aber yn rhedeg ras 10k ar gyfer Elusen y Flwyddyn yr Brifysgol

Mae tîm o staff y Brifysgol wedi cofrestru i redeg ras 10k elusennol Aberystwyth er budd Elusen y Flwyddyn yr Brifysgol ar gyfer 2019-20.

Eleni, mae’r ras, a fydd yn cael ei chynnal ddydd Sul, 8 Rhagfyr, yn nodi 21 mlynedd ers sefydlu ras 10k Aberystwyth, sydd wedi datblygu’n un o’r rasys mwyaf poblogaidd ar ffyrdd gwastad yng nghanolbarth Cymru.

Mae’r ras yn dilyn ffyrdd a llwybrau o amgylch y dref, gan fynd â’r rhedwyr ar hyd y prom, drwy’r harbwr, ac ar lan afon Rheidol cyn gorffen yn y man cofrestru ar gyfer y ras gyferbyn â phrif fynedfa Gwesty’r Marine.

Noddi Tîm Aber