Dyddiadau'r Tymhorau

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.  Gall cael copi o'r rheoliadau yma 

Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi eu hamserlennu yn ystod cyfnodau o wyliau, ond mae’n bosibl y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith

Dyddiadau’r Tymhorau

Sesiwn 2014/2015

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref  (1)

Llun 22/09/2014 – Sadwrn 13/12/2014

Croeso/Sefydlu/Cofrestru

Llun 22/09/2014 – Gwener 26/09/2014

Dysgu Semester 1

Llun 29/09/2014 – Sadwrn 13/12/2014

Gwyliau’r Nadolig

Llun 15/12/2014 – Sadwrn 03/01/2015

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 05/01/2015 – Sadwrn 21/03/2015

Arholiadau Semester 1 

Mercher 07/01/2015 – Mawrth 20/01/2015

Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2

Mercher 21/01/2015 – Sadwrn 24/01/2015

Dysgu Semester 2

Llun 26/01/2015 – Sadwrn 21/03/2015

Gwyliau’r Pasg

Llun 23/03/2015 – Sadwrn 11/04/2015

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor yr Haf (3)

Llun 13/04/2015 – Sadwrn 30/05/2015

Dysgu Semester 2

Llun 13/04/2015 – Sadwrn 02/05/2015

Wythnos Darllen/Adolygu

Llun 04/05/2015 – Sadwrn 09/05/2015

Arholiadau Semester 2

Llun 11/05/2015 – Sadwrn 30/05/2015

Mae’r cyfnod o ddydd Llun 01/06/2015 hyd at ddechrau Sesiwn 2015-16 ddydd Llun 21/09/2015 yn wyliau i fyfyrwyr israddedig llawn amser ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau fodd bynnag eu bod ar gael i ailsefyll arholiadau yn Aberyswtyth yn ystod cyfnod arholiadau atodol mis Awst. Noder y bydd myfyrwyr uwchraddedig cyrsiau a ddysgir (amser llawn) yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

 

Dyddiadau Tymhorau’r Cwrs TAR Uwchradd

Sesiwn 2014/15

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref  (1)

Llun  01/09/2014 – Sadwrn 20/12/2014

Tymor y Gwanwyn (2)

Monday 05/01/2015 – Saturday 28/03/2015

Tymor yr Haf  (3)

Monday 13/04/2015 – Saturday 20/06/2015

Graddio

Wythnos yn dechrau 13/07/2015 

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 17/08/2015 - Ddydd Gwener 28/08/2015 

 

 

Noder for cyfnodau Cyflwyniad a Pharatoi ar ddechrau semester 1 a semester 2 yn rhan hanfodol o’r flwyddyn academaidd. Disgwylir fyfyrwyr fod yn bresennol yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn ac i fod yn rhan o’r gweithgareddau a drefnir gan yr adrannau.