Sesiwn 2020/2021

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi eu hamserlennu yn ystod cyfnodau o wyliau, ond mae’n bosibl y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith.

Sesiwn 2020/2021

DigwyddiadDyddiadn
Tymor yr Hydref (1) Llun 21/09/2020 – Sadwrn 12/12/2020 (12 wythnos)
Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru Llun 21/09/2020 - Gwener 25/09/2020 (1 wythnos)
Dysgu Semester 1 Llun 28/09/2020 – Sadwrn 12/12/2020 (11 wythnos) 
Gwyliau’r Nadolig

Llun 14/12/2020 – Sadwrn 02/01/2021 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.
Tymor y Gwanwyn (2) Llun 04/01/2021 – Sadwrn 20/03/2021 (11 wythnos) 
Cyfnod adolygu ac asesu Semester 1 Iau 7/01/2021 – Gwener 22/01/2021 (2 wythnos 1 diwrnod) 
Dysgu Semester 2 Llun 25/01/2021 – Sadwrn 20/03/2021 (8 wythnos)
Gwyliau’r Pasg

Llun 22/03/2021 – Sadwrn 10/04/2020 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.
Tymor yr Haf (3) llun 12/04/2021 –  Sadwrn 29/05/2021 (7 wythnos) 
Dysgu Semester 2 Llun 12/04/2021 – Sadwrn 01/05/2021 (3 wythnos)
Wythnos Darllen/Adolygu Llun 03/05/2021 – Sadwrn 08/05/2021 (1 wythnos)
Cyfnod adolygu ac asesu Semester 2  Llun 10/05/2021 – Sadwrn 29/05/2021 (3 wythnos)
Asesiadau Ailgynnig yr Haf Llun 09/08/2021 – Iau 26/08/2021

Mae’r cyfnod o ddydd Llun 31/05/2021 hyd at ddechrau Sesiwn 2021-22 yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig llawn amser ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau fodd bynnag eu bod ar gael i ailsefyll arholiadau yn Aberyswtyth yn ystod cyfnod arholiadau atodol mis Awst. Noder y bydd myfyrwyr uwchraddedig cyrsiau a ddysgir (amser llawn) yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil llawn amser fod yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, gyda’r 8 wythnos sy’n weddill i’w cymryd fel gwyliau amodol. Bydd amseriad gwyliau myfyrwyr ymchwil yn cael ei benderfynu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a’r goruchwyliwr, ac nid oes angen i’r cyfnod gwyliau gydfynd â chyfnodau gwyliau’r Brifysgol a gyhoeddir fel rhan o’r dyddiadau tymor.

Noder fod y cyfnodau Cyflwyno a Pharatoi ar ddechrau semester 1 a 2 yn rhan annatod o’r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol ac adrannau academaidd.