Staff y Gyfadran

RôlEnwEbostFfôn
Ddiprwy Is-Ganghellor ar Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd Yr Athro Neil Glasser nfg@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622785
Deon Cysylltiol - Dysgu ac Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr Yr Athro Joanne Hamilton jvh@aber.ac.uk  +44 (0) 1970 621526
Deon Cysylltiol - Darpariaeth Academaidd Cyfrwng Cymraeg Dr Dylan Gwynn Jones dyj@aber.ac.uk  +44 (0) 1970 622318
Deon Cysylltiol - Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi Yr Athro Alison Kingston-Smith  ahk@aber.ac.uk   +44 (0) 1970 823062 

Rheolwr Cyfadran
Gyfrifol am gefnogi Ymchwil, Gweithgaredd a Chyfadran Nad Yw'n Gysylltiedig â Myfyrwyrat Tîm Gweithrediadau

Adrian Harvey avh@aber.ac.uk  +44 (0) 1970 622368 

Cofrestrydd Cyfadran
Sy'n Gyfrifol am gefnogi Addysgu, Gweithgaredd a Chyfadran yn Ymwneud â Myfyrwyr ar Tîm Cofrestrfa.

Rebecca Edwards rje@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621651

Swyddog Cyfadran
Cymorth Gweinyddol i'r Athro Nigel Holt (Pennaeth Seicoleg) a Seicoleg ac IBERS Staff Academaidd Campws Penglais

Stephen Humphreys tsh@aber.ac.uk +44 (0) 1970 624220

Swyddog Cyfadran
Cymorth Gweinyddol i'r Athro Iain Donnison (Pennaeth IBERS) ac IBERS Staff Campws Gogerddan gyda Gweinyddu a ChymorthGrant Ymchwil

Caron Jones clj15@aber.ac.uk +44 (0) 1970 823095

Swyddog Cyfadran
Cefnogi'r Athro Alison Kingston-Smith (Deon Cysylltiol) ac Staff IBERS Campws Gogerddan gyda Chymorth Grant Gweinyddu ac Ymchwil

Mimi Lloyd mhl10@aber.ac.uk +44 (0) 1970 823056

Swyddog Cyfadran
Cymorth Gweinyddol i'r Dr Sarah Davies (Pennaeth Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear) ac ADGD Staff Academaidd

Elaine Lowe ell@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622631

Swyddog Cyfadran
Cymorth Gweinyddol i'r Dr Susan Fish (Uwch Ddarlithydd Clinigol) ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd (LLAW)

Marie Pierre map19@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622320

 Proffiliau Staff -Cyfadrann yGwyddorauuDaearr aBywydd