Canolfannau Ymchwil

Y Ganolfan Astudio Symudedd Pobl: Ffoi, Mudo, Symud ac Adnewyddu – Gorffennol, Presennol a Dyfodol

Bydd y Ganolfan yn annog ymchwil, lledaenu ac ymgysylltu ar wahanol fathau o symudedd dynol o ffoi rhag erledigaeth i deithio hamdden yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau methodolegol a disgyblaethol. Bydd yn gweithredu i ehangu cydweithio o fewn y gyfadran, Prifysgol Aberystwyth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ei nod yw ymchwilio’r gorffennol, siapio’r presennol a gwella’r dyfodol drwy ymgysylltu â phob math o gyhoedd oddi mewn a’r tu hwnt i’r byd academaidd.

'Wilsonovo nádraží, Prague' from the series „Stuke after Sebald's Austerlitz“ ©Karen Stuke