Ffurflen Enwebu - Gwobrau er Anrhydedd

Defnyddiwch y ffurflen hon i enwebu unigolion am Wobrau er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Ceir manhylion am y meini prawf, cymhwysedd a'r drefn enwebu yn y ddogfen ganlynol: Canllawiau.

 

1. Manylion y sawl a enwebir

2. Y ffurf ar ddyfarniad a fyddai’n fwyaf priodol

4. Amdanoch chi