Gwobr ‘Y Gorau o Gymru’ i Megi

05 Awst 2015

Derbynwyd graddedig Busnes a Rheoli, Megi Williams wobr 'Y Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio yn ddiweddar, sy’n rhoddedi i'r myfyriwr sy'n arddangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Dywedodd Megi, a fydd yn cychwyn ei gyrfa fel weithredydd marchnata yn Hufenfa De Arfon, cyn bo hir,

"Roedd y wobr yn sioc go iawn. Doeddwn i ddim yn disgwyl o gwbl, ond rwy'n hynod o ddiolchgar. Mae wir yn rhoi hwb ychwanegol ar yr hyn a oedd yn ddiwrnod graddio gwych i mi. Roedd graddio yn n deimlad gwych, ond arlliw gyda thristwch gan taw fy niwrnod olaf fel myfyriwr yn Aberystwyth oedd - tair blynedd gorau fy mywyd hyd yn hyn "

Mae'r wobr yn cael ei noddi gan 'Y Gorau o Gymru' ddarparwr o fythynod gwyliau seren 4 a 5 yng Nghymru. Dywedodd Cyd-sylfaenydd a chyn-fyfyrwyr Aberystwyth Llion Pughe,

"Credwn yn gryf fod y ffyniant yr economi yng Nghymru yn ddibynnol ar gynhyrchu ton ar ôl ton o bobl fusnes newydd. Yn fwy pwysig, pobl a fydd yn dychwelyd i'w cymunedau i greu swyddi. Mae Prifysgol Aberystwyth mewn sefyllfa berffaith i gynhyrchu'r bobl fusnes yma, ac fel cwmni Cymreig angerddol, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi hynny.

Rydym yn falch iawn i fod mewn sefyllfa lle y gallwn annog graddedigion busnes yng Nghymru i fentro i fyd busnes yng Nghymru. Hoffwn gynnig fy llongyfarchiadau i Megi ar ei llwyddiant. Rwy'n gwybod ei bod eisoes wedi sicrhau cyflogaeth gyda chwmni yng Ngogledd Cymru, sy'n newyddion gwych, yr wyf yn dymuno iddi y gorau yn ei gyrfa yn y dyfodol.”