Prifysgol Aberystwyth yn lansio arolwg o droseddau mewn ardaloedd gwledig

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

26 Gorffennaf 2017

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar ffermwyr yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gyfrannu at astudiaeth newydd o droseddau mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r Astudiaeth Troseddu Gwledig yn cael ei harwain gan Wyn Morris a Dr David Dowell o Ysgol Fusnes Aberystwyth a Dr Gareth Norris o'r Adran Seicoleg.

Mae’r holiadur ar bapur ac ar-lein tan Ddydd Gwener 30 Mehefin 2017, yn gofyn am fanylion am ffermydd a phrofiadau ffermwyr o droseddau sy'n gysylltiedig â ffermydd.

Mae hefyd yn ceisio barn ffermwyr ar agwedd yr heddlu tuag at achosion o ddwyn o ffermydd a'u hymddiriedaeth yn eu cymunedau lleol, yr heddlu a'r system gyfreithiol.

Bydd y canfyddiadau'n sail i ddatblygu camau newydd gan Heddlu Dyfed-Powys i daclo troseddu mewn ardaloedd gwledig a darparu cyngor i ffermwyr ar y ffordd orau i roi gwybod am ladrad fferm.

Dywedodd y Seicolegydd Troseddol Dr Gareth Norris: “Mae'r astudiaeth hon wedi cael ei chynllunio i gael gwell dealltwriaeth o wir faint troseddu mewn ardaloedd gwledig a'r heriau sy’n wynebu’r gymuned amaethyddol a'r heddlu. Bydd y canfyddiadau yn helpu i lywio'r modd y mae troseddau mewn ardaloedd gwledig yn cael eu hadrodd a'u cofnodi yn y dyfodol, ac yn tynnu sylw at ddifrifoldeb y broblem o droseddau yng nghefn gwlad.”

Yn ôl arolwg a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Troseddu Gwledig Cenedlaethol (National Rural Crime Network NRCN) yn 2015, gallai gwir gost troseddau gwledig yng Nghymru a Lloegr fod yn fwy na £800m, yn sylweddol uwch nac amcangyfrifon blaenorol.

Nododd astudiaeth a gyhoeddwyd gan NFU Mutual yn 2016 bod beiciau ATV/cwad, peiriannauNôl i'r brig