ACF 2017

09 Awst 2017

Mae ansawdd y dysgu ar gyrsiau Ysgol Fusnes Aberystwyth wedi derbyn cymeradwyaeth fawr gan fyfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).

Yn ôl yr arolwg gafodd ei gyhoeddi ar 9 Awst 2017, mae Ysgol Fusnes Aberystwyth ymysg y deg uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr gyda’r dysgi ar y cwrs ar gyfer Marchnata, Cyllid ac Economeg.

Derbyniodd cynllun gradd L100 Economeg yr Ysgol Fusnes sgôr boddhad myfyrwyr cyffredinol o 91%, y cynllun gradd N500 Marchnata 90% a’r cynllun gradd N400 Cyfrifeg a Chyllid 89% - pob un dipyn uwch na’r cyfartaledd ar draws y DU, 84%.

Mae’r canlyniadau’r Ysgol Fusnes yn rhan o stori lwyddiant ehangach ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n cael ei nodi fel y gorau yng Nghymru ac yn un o'r pum sefydliad addysg uwch uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn gyffredinol yn ôl ACF 2017.

Mae'r arolwg yn dangos bod boddhad cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 91% - saith pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 84%.

Meddai Cyfarwyddwr Athrofa’r Busnes a'r Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth, yr Athro Jo Crotty: “Ein nod yw arfogi’n myfyrwyr gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd o ddarganfod a llwyddiant, a gwneud hynny mewn amgylchedd cynhwysol a chefnogol. Mae canlyniadau'r arolwg diweddaraf hwn yn galonogol iawn ac mae ein cynlluniau gradd blaenllaw oll wedi perfformio'n well na'r sector ar gyfer boddhad myfyrwyr gyda'r addysgu ar eu cwrs.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio yn Ysgol Fusnes Aberystwyth a darganfod pam fod ein myfyrwyr mor fodlon â'u cyrsiau, nid yw'n rhy hwyr. Mae gennym rai lleoedd clirio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18 neu dewch draw i ymweld â ni yn ystod un o'n Diwrnodau Agored.

 Cyrsiau Rheolaeth a Busnes drwy Clirio 
• Diwrnodau Agored
• Stori Newyddion: Stori Llwyddiant ACF Prifysgol Aberystwyth 

Mae ffigurau'r ACF yn dilyn yn agos ar sodlau'r ffigyrau cyflogadwyedd diweddaraf ar gyfer prifysgolion y DU a ddangosodd fod 95% o raddedigion o Ysgol Fusnes Aberystwyth mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael Prifysgol Aberystwyth yn 2016.

• Ffigurau Cyflogadwyedd Prifysgol Aberystwyth

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr bob blwyddyn gan IPSOS Mori ar ran cynghorau cyllido addysg uwch y DU a chyfwelir â mwy na 300,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gofynnir i fyfyrwyr pa mor fodlon ydynt gyda’u prifysgol ar draws ystod eang o fesurau, gan gynnwys ansawdd yr addysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefn a rheolaeth, adnoddau dysgu, y gymuned addysgu a llais myfyrwyr.

Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn seiliedig ar y cwestiwn boddhad cyffredinol ac yn defnyddio'r rhestr o sefydliadau addysg uwch sydd yn ymddangos yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.