Cynllun Casglu a Throsglwyddo Credydau

Ac eithrio lle nodir yn wahanol, mae'r cynllun hwn yn berthnasol i raglenni sy'n cychwyn o fis Medi 2013. Bydd myfyrwyr a gofrestrwyd ar raglenni cyn y dyddiad hwnnw yn cael eu llywodraethu gan y cynllun a oedd mewn grym ar adeg eu derbyn.

 • 1. Diffiniad o Gredyd
 • 2. Pwysiad Credydau ac Oriau Tybiannol
 • 3. Credydau Cyffredinol a Phenodol
 • 4. Lefel yr Uned Astudio Fodiwlar
 • 5. Dangosyddion Lefel
 • 6. Fframwaith Dyfarniadau
 • 7. Dyfarniadau Gadael ac ailfynediad
 • 8. Tystysgrif a Diploma
 • 9. Fframwaith cynlluniau a Lefelau'r credydau
 • 10. Asesu
 • 11. Dosbarthiadau Graddau Israddedig
 • 12. Dosbarthiadau Graddau Uwchraddedig
 • 13. Amodau ar gyfer achredu
 • 14. Cyfyngiadau Trosglwyddo
 • 15. Derbyn
 • Atodiad A
 • Atodiad B