16. Cod Ymarfer Rhyddid Mynegiant

Yn unol ag Adran 43 o Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1986, mae Cyngor y Brifysgol wedi cymeradwyo Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru i gymryd y camau hynny sy’n rhesymol ymarferol i sicrhau y diogelir rhyddid aelodau, myfyrwyr a staff y sefydliad a 'siaradwyr gwadd' i lefaru. Ceir copi o'r Cod ar y Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru