• Gweithdrefnau cyflwyno traethodau ymchwil gan gynnwys fersiynau electronig
 • Ffioedd Cyflwyno
 • Ffioedd Ailgyflwyno
 • A gaiff fy adran anfon fy nhraethawd ymchwil (copi electronig neu gopi caled) yn syth at fy arholwr/arholwyr? Rwy’n awyddus i’m traethawd gael ei arholi cyn gynted â phosib.
 • Pwy sy’n trefnu fy Viva?
 • Ar ôl y viva: Rwyf newydd gael fy viva. Beth sy’n digwydd nesaf?
 • Yr Adroddiad
 • Protocol Cywiriadau
 • Rhwymo’n barhaol
 • Pa ddyddiad ddylai fod ar y meingefn?
 • A oes angen i mi gyflwyno copi electronig o’r traethawd?
 • Pryd gaf fi fy llythyr canlyniad swyddogol (ymgeiswyr llwyddiannus)?
 • Mae’n rhaid i mi ailgyflwyno fy nhraethawd. Beth sy’n digwydd nesaf?
 • Apelio
 • Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer dod i’r Seremonïau Graddio bob blwyddyn?
 • Alla i ddim dod i’r seremoni/Rydw i wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer y seremoni eleni. A gaf fi ddod i’r seremoni y flwyddyn nesaf?
 • Rydw i wedi dewis graddio in absentia. Pa mor hir fydd yn rhaid i mi aros cyn cael fy nhystysgrif?
 • Mae angen cadarnhad o’m gradd arnaf yn syth bin i’w ddangos i’m corff cyllido/cyflogwr ac ati.
 • Cadw mewn cysylltiad/Cysylltiadau defnyddiol
 • Deunydd darllen pellach