Confensiynau Pennu Dosbarth Graddau Modiwlar Israddedigion

Dyma’r rheolau a fydd fel arfer yn pennu dosbarthiad gradd anrhydedd:

 1. Fel arfer, pennir dosbarth y radd yn ei chrynswth ar sail cyfartaledd y rhaeadr farciau am bob modiwl sy’n cyfrannu tuag at asesiad y radd anrhydedd, gan ddefnyddio’r dosbarthiadau yn Nhabl 1:

  Tabl 1 - Dosbarthiadau Graddau

  DosbarthMarc
  I 70% ac uwch
  II(1) 60-69%
  II(2) 50-59%
  III 40-49%
  PASIO 35-39%
  METHU llai na 35%
 1. Wrth gyfrif y marc a geir ar gyfartaledd wedi ei addasu, gweithredir yn ôl y rheolau canlynol:

  Rhoir pwysiad i bob marc yn ôl gwerth y credydau sydd i bob modiwl (h.y. bydd modiwlau 20 credyd gwerth ddwywaith y modiwlau 10 credyd, ac yyb).

  Caiff marciau eu “rhaeadru” yn ôl y rheolau canlynol:

  1. Cynlluniau Tair Blynedd

   Band 3:  Yr 80 credyd gorau ar Lefel 3, sy’n cael pwysiad o 3.
   Band 2:  Yr 80 credyd ail-orau ar Lefel 3 a Lefel 2, sy’n cael pwysiad o 2.
   Band 1:  Gweddill credydau Lefelau 3 a 2, a chredydau Lefel 1, sy’n cael pwysiad o 1.

  2. Cynlluniau 4 blynedd yn cynnwys 3 blynedd yn Aberystwyth ar ôl Rhan 1

   Band 4:  Y 90 credyd gorau ar Lefel 4, sy’n cael pwysiad o 4.
   Band 3:  Y 90 credyd ail-orau ar Lefel 4 a Lefel 3, sy’n cael pwysiad o 3.
   Band 2:  Y 90 credyd nesaf ar Lefel 3 a Lefel 2, sy’n cael pwysiad o 2.
   Band 1:  Gweddill credydau Lefel 3 a 2, ac unrhyw gredydau Lefel 1, sy’n cael pwysiad o 1.

  3. Cynlluniau 4 blynedd yn cynnwys 2 flynedd yn Aberystwyth ar ôl Rhan 1 yn ogystal â Blwyddyn Dramor neu Flwyddyn Profiad Gwaith

   Band 3:  Yr 80 credyd gorau ar Lefel 3, sy’n cael pwysiad o 3.
   Band 2:  Yr 80 credyd ail-orau ar Lefel 3 a Lefel 2, sy’n cael pwysiad o 2.
   Band 1:  Gweddill credydau Lefel 3 a 2 a chredydau Lefel 1, sy’n cael pwysiad o 1.
   Band S:  120 credyd â phwysiad fel a bennir gan yr Adrannau Anrhydedd.

  4. Cynlluniau 5 mlynedd yn cynnwys 3 blynedd yn Aberystwyth ar ôl Rhan 1 yn ogystal â Blwyddyn Allan (MEng)

   Band 4:  Y 90 credyd gorau ar Lefel 4, sy’n cael pwysiad o 4.
   Band 3:  Y 90 credyd ail-orau ar Lefel 4 a Lefel 3, sy’n cael pwysiad o 3.
   Band 2:  Y 90 credyd nesaf ar Lefel 3 a Lefel 2, sy’n cael pwysiad o 2.
   Band 1:  Gweddill credydau Lefel 3 a 2, a Lefel 1, sy’n cael pwysiad o 1.
   Band S:  120 credyd â phwysiad fel a bennir gan yr Adrannau Anrhydedd.

   Noder:

   Wrth bennu marciau yn ôl Bandiau, ni chaniateir i farc Lefel 2 ymddangos mewn Band uwch na marc Lefel 3.