Ffurflen Rhoi Gwybod am Nam

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu system rhoi gwybod am anghenion cynnal a chadw ar gyfer ardaloedd academaidd a phreswyl trwy gyfrwng Desg Gymorth.

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, gwybodaeth gyswllt, manylion y llety, gwybodaeth am y diffyg (disgrifiad a lleoliad mor fanwl â phosibl). Dim ond er mwyn i Ddesg Gymorth  gael rhagor o wybodaeth am y diffyg/problem gynnal a chadw os oes angen y defnyddir yr enw a’r manylion cyswllt.

Ceir tair prif ffordd o adrodd am ddiffygion yn ystod a’r tu allan i oriau swyddfa: 24/7 Llinell Gymorth Bywyd y Campws (01970 622900), ffurflen ar-lein i adrodd am ddiffygion neu yn bersonol (naill ai yn Nerbynfa’r Prif Gampws neu yn nerbynfa’r Swyddfa Llety yn y Sgubor, Fferm Penglais).

Bydd materion cynnal a chadw yr adroddir yn eu cylch trwy dîm Diogelwch yn cael eu cofnodi ar Daflen Cynnal a Chadw ac hyn yn cael eu hanfon ymlaen i reolwyr y cyfleusterau trwy gyfrwng Desg Gymorth Prifysgol Aberystwyth, neu, oddi allan i oriau, yn uniongyrchol at yr asiant rheoli. 

Mae’r darparwyr trydydd parti yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i):

  • Grŵp POBL.
  • Balfour Beatty.

Yn y mwyafrif helaeth o achosion, dim ond manylion ynghylch y diffyg/problem gynnal a chadw (megis y lleoliad a’r diffyg) fydd yn cael eu trosglwyddo i ddarparwyr trydydd parti.

Sail gyfreithlon: Cydsyniad/Contract.