Cronfa Ddata Llety’r Sector Preifat

Mae ein cronfa ddata o lety’r sector preifat yn cael ei darparu gan ein darparwr trydydd parti, StudentPad. Mae’r safle’n gweithredu fel cronfa ddata / pheiriant chwilio i fyfyrwyr sydd eisiau canfod llety yn y sector preifat. Gall landlordiaid lleol agor cyfrif a hysbysebu’r eiddo sydd ganddynt ar gael ar y cronfa ddata.

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, manylion yr eiddo, gwybodaeth am dalu. 

Gweler Datganiad Diogelwch StudentPad am ragor o wybodaeth.

Sail gyfreithlon: Cydsyniad/Contract.