Ffurflen Cofrestru Ymwelwyr

Cesglir data trwy gyfrwng ein ffurflen Cofrestru Ymwelwyr ar y we i fyfyrwyr preswyl. 

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ni fydd o reidrwydd yn gyfyngedig i):  enw llawn, enw ymwelydd, enw defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth, manylion y llety.  

Bydd rhywfaint o’r data hon yn cael ei rhannu â thîm Diogelwch er mwyn cyflawni rhwymedigaethau Iechyd a Diogelwch.

Dim ond am hyd yr ymweliad y bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw.

Sail gyfreithlon: Cydsyniad.