Rhoi'r Gorau i Brifysgol Aberystwyth

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ni fydd o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, manylion y llety; llofnod.

Cesglir data er gwybodaeth y Swyddfa Llety yn unig.

Cedwir y data hon am hyd at 12 mis yn lleol ac am 3 blynedd arall yn Archifau Prifysgol Aberystwyth.  

Sail gyfreithlon: Cydsyniad/Contract.