Teuluoedd a Chyplau

Mae gennym adnoddau llety prifysgol cyfyngedig i'w gynnig i deuluoedd/cyplau (gan gynnwys plant) ar yr amod bod o leiaf un o'r rhai sy'n byw yno yn fyfyriwr wedi cofrestru ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gellir cael ffurflenni cais am y llety hwn o'r Swyddfa Llety. Noder, os nad oes llety ar gael pan fyddwch yn gwneud cais, gallwch lenwi'r ffurflen a gofyn i ni roi eich enw ar ein rhestr aros. Os daw llety'n wag, caiff ceisiadau eu blaenoriaethu yn nhrefn y dyddiad a'r amser y cawsant eu derbyn.

Fel arall, mae gan Aberystwyth lety myfyrwyr yn y sector preifat. Gall y Swyddfa Llety roi cyngor ar gytundebau tenantiaid, ac mae ganddi hefyd gronfa ddata o lety ar-lein. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan, Llety yn y Sector Preifat.

Ein llety i deuluoedd a chyplau yw:

Teuluoedd a Chyplau

Rydym yn cynnig rhif cyfyngedig o lety prifysgol ar gyfer teuluoedd/cyplau (gan gynnwys plant) ar yr amod bod o leiaf un o’r preswylwyr yn fyfyriwr cofrestredig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae ffurflenni cais ar gyfer y math hwn o lety ar gael gan y Swyddfa Llety. Noder, os nad oes gennym argaeledd ar adeg eich ymholiad archebu, yna gallwch lenwi ffurflen gais a gofyn i fod ar ein rhestr aros. Os bydd llety wedyn yn dod ar gael, bydd ceisiadau yn cael eu blaenoriaethu yn nhrefn y dyddiad ac amser y cânt eu derbyn.

Fel arall, mae yna tai myfyrwyr yn y sector preifat ar gael yn Aberystwyth. Mae’r Swyddfa Llety yn cynnig gwasanaeth cynghori yn y sector preifat, sy’n cynnwys cyngor ar gytundebau tenantiaeth a hefyd yn darparu cronfa ddata chwiliadwy ar-lein. Mae gwybodaeth ychwanegol hefyd ar gael ar ein tudalen we Llety Sector Preifat.