Llety Rhan-Arlwyo

Rydym bellach yn cynnig pecyn bwyd sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis Cwrt Mawr Band Pris 2.

Trwy dewis yr opsiwn hwn, yn ogystal â’r hwyl o goginio yn eich cegin llawn eich hun, gallwch hefyd fwynhau prydau yn ein hystod eang o fannau lletygarwch gwych ar draws y brifysgol.

Mae’r pecyn yn cynnwys lwfans sy’n cyfateb i £5.50 y dydd i'w wario ar fwyd mewn dewis o leoliadau, saith diwrnod yr wythnos, am gyfnod y Drwydded. Mae’r opsiwn rhan-arlwyo yn cyfuno amser cymdeithasol a hyblygrwydd ar gyfer ein myfyrwyr.

Ein Llety Rhan-Arlwyo yw: