Facebook

FacebookEdrychwch ar ein tudalen Facebook arbennig ar gyfer materion yn ymwneud â 'Llety'! Defnyddiwch y dudalen i rannu gwybodaeth am unrhyw dai gwag yr ydych yn gwybod amdanynt, i drafod unrhyw broblemau yr ydych wedi’u cael ac i rannu eich profiadau o chwilio am lety preifat. Mae hefyd yn ffordd dda o gyfarfod pobl a allai fod yn chwilio am rywun i rannu tŷ/fflat gyda nhw. Rydym hefyd yn postio diweddariadau rheolaidd ar y dudalen felly mae’n ffordd dda o gadw mewn cysylltiad â ni.