Preswylfeydd Glan y Môr

Seafront

Preswylfeydd Glan y Môr

Gwneud Cais Ar-lein Cymharu Llety

Trosolwg

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr ar lan y môr yn agos at yr Hen Goleg, adeilad gwreiddiol y Brifysgol. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae.

Llety

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr yn lletya tua 460 o fyfyrwyr mewn nifer o neuaddau preswyl bach, sef:

 • Aberglasney
 • Balmoral
 • Blaenwern
 • Caerleon
 • Carpenter
 • Ceredigion
 • Clarendon
 • Glyndŵr
 • Gwerin
 • Pumlumon

Mae’r neuaddau hyn yn rhan o’r terasau hanesyddol sy’n ffurfio promenâd Aberystwyth. Ym mhob neuadd ceir rhwng 2 a 10 o fyfyrwyr mewn fflatiau hunangynhaliol gydag ystafelloedd gwely ac astudio sengl yn rhannu ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Ceir ystafelloedd en-suite hefyd yn Clarendon House.

Arlwyo

Neuaddau hunanarlwyo yw Preswylfeydd Glan y Môr.  Yn y gegin ceir oergell/rhewgell, ffwrn â gril a phentan, ffwrn microdon, tegell, peiriant tostio, hoover, haearn smwddio, bwrdd smwddio, mop a bwced, brwsh a phan, bwrdd a chadeiriau fel eitemau safonol.

Un fantais sydd gan breswylwyr yw bod modd siopa yn unrhyw le yn y dref, o archfarchnadoedd cost isel i siopau delicatessen arbenigol ac allfeydd bwyd da. Mae hefyd yn hawdd i breswylwyr Glan y Môr gyrraedd tai bwyta, caffis, siopau prydau parod a thafarnau niferus y dref.

Adnoddau

Mae prif gyfleusterau Glan y Môr cynnwys:

 • Llety hunanarlwyo
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM) - gan gynnwys gweithfannau cyfrifiadurol, Wi-Fi, mannau astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffau lledr
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Cyfleusterau Golchdy
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu
 • Parcio cyfyngedig yn Neuadd Tŷ Gwerin - angen trwydded
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darpary cymorth a chyngor.

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn a Chyfarpar

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matres
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp desg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin gwastraff

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 x oergell, 1 x rhewgell neu 1 x oergell/rhewgell - tua hanner silff neu ddrôr mewn oergell a hanner drôr mewn rhewgell y person*
 • Ffwrn â gril a phentan
 • Ffwrn microdon
 • Tegell
 • Peiriant tostio
 • Hoover

Celfi:

 • Bwrdd bwyta a chadeiriau (1 cadair y person)
 • Soffa (mewn rhai fflatiau)

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn smwddio
 • Bwrdd smwddio
 • Mop a bwced
 • Brwsh a phadell lwch
 • Brwsh llawr

*Mae croeso i chi brynu eich oergell/rhewgell ychwanegol eich hun i’w defnyddio yn y gegin. Cysylltwch â’r Swyddfa Llety am ragor o wybodaeth.

Lleoliad

map Cliciwch ar y map i weld union leoliad y Preswylfeydd Glan Môr

O fewn pum munud o gerdded o’r Preswylfeydd Glan Môr gallwch gyrraedd:

ac o fewn pymtheng munud o gerdded gallwch gyrraedd:

PreswylfaCyfeiriadCod Post
Aberglasney

Rhodfa'r Môr

Aberystwyth

SY23 2BX
Balmoral

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2BN
Blaenwern

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DH
Caerleon

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2DP
Carpenter

Rhodfa'r Môr

Aberystwyth

SY23 2BY
Ceredigion

Rhodfa'r Môr

Aberystwyth

SY23 2DB
Clarendon

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DG
Glyndŵr

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HG
Pumlumon

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DJ
Tŷ Gwerin

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HF

 

Gallery

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yn y Preswylfeydd Glan Môr. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar fan wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd.

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2018/19

Hyd y Drwydded 2018/19

Cost wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

Sengl £99.92 39 wythnos* £103.11 39 wythnos**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety