Pam byw gyda ni?

Mae byw mewn llety Prifysgol yn ddechrau amser cyffrous iawn, a fydd yn gyfle i chi gwrdd â phobl newydd ac i wneud ffrindiau am oes mewn cymuned gefnogol, fywiog a llawn hwyl!

Yn Aberystwyth, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o lety hunanarlwyo gyda naill ai ystafelloedd en-suite, fflatiau gydag adnoddau a rennir, neu ein stiwdios hunan-gynhwysol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o steiliau, cyllidebau a lleoliadau fel y gallwch ddod o hyd i'r llety sy'n addas ar eich cyfer chi.

Os ydych yn siaradwr neu'n ddysgwr Cymraeg ac yn awyddus i fyw mewn amgylchedd Cymraeg, yna beth am fod y cyntaf i fyw ym Mhantycelyn, neuadd breswyl enwocaf Cymru, a fydd yn ailagor ei drysau ym mis Medi 2020.

I ddarganfod pa lety sydd ar gael i chi, gweler ein dewisiadau llety a chymharwch ein gwahanol neuaddau preswyl

Pan fyddwch yn dewis byw gyda ni byddwch yn elwa o'r pethau canlynol:

 • Aelodaeth Blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a’ch lles.
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig.
 • Yswiriant Eiddo Personol.
 • Lleoliad cyfleus yn agos i’r adnoddau academaidd ac adnoddau’r campws, yn ogystal â chanol y dref.
 • Help a chymorth 24/7 – gan gynnwys derbynfa wedi’i staffio.
 • Canolfannau dysgu o fewn cyrraedd yn hawdd i’ch llety.
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle.
 • Dewis i fyw gyda’ch ffrindiau.
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety.
 • Dim ond £100 o Ffi Dderbyn i’w dalu.
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.
 • Pecynnau cynllun prydau bwyd hyblyg ‘Bwyta gyda ni, siopa gyda ni’ sy’n cynnig gwerth gwych am arian, hyd yn oed os ydych yn byw mewn llety hunanarlwyo.
 • Cytundebau Trwydded Sengl – nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi’n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen ‘Gwarantwyr’.