Peiriant Golchi Llestri

Sut i’w ddefnyddio

• Pan fydd y peiriant yn llawn, gwasgwch y botwm ON/OFF ar y panel rheoli.
• Dewiswch eich rhaglen.
• Caewch ddrws y peiriant.
• Gwasgwch START ar flaen y drws.

 Llenwi’r peiriant golchi

• Er mwyn i’r llestri olchi’n iawn, gwnewch yn siŵr nad oes dim yn rhwystro’r chwistrellydd a pheidiwch â gorlenwi’r peiriant â llestri.
• Ceisiwch sicrhau nad yw eitemau’n rhy agos at ei gilydd drwy roi rhai llwyau a ffyrc ar i fyny a rhai ar i lawr. Byddwch ddiogel a rhowch gyllyll ar i lawr.
• Golchwch â llaw unrhyw eitemau pren, plastig nad yw’n gwrthsefyll tymheredd uchel, copr, tun, arian, haearn bwrw ac alwminiwm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenwi â glanhawr a hylif strelio

 • Dim ond glanhawr a hylif strelio penodol ar gyfer peiriannau golchi llestri domestig y dylid eu defnyddio.
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ynglŷn â faint o lanhawr i’w ddefnyddio – os rhowch ormod bydd yn gadael ôl ac os na rowch ddigon bydd y llestri’n dal yn fudr.
 • Defnyddir hylif strelio er mwyn peidio â gadael marciau dŵr a chen ar y llestri ac er mwyn golchi a sychu’n fwy effeithlon. Agorwch flwch yr hylif strelio drwy wasgu’r botwm a ddangosir yn y diagram. Llenwch y blwch hyd at MAX a chau’r caead hyd nes y clywch sŵn clicio.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Faint o lanhawr a hylif strelio i’w defnyddio

  Math o lwythGlanhawr
  Peiriant yn llawn llestri cymharol fudr 25cm³ o lanhawr (yn A)
  Ddim yn hollol lawn a ddim yn fudr iawn 15cm³ o lanhawr (yn A)
  Darnau o fwyd sych yn sownd wrth y llestri 25cm³ o lanhawr (yn A) a 5cm³ o lanhawr (yn B)

  Panel rheoli 

  ARBEDWCH YNNI A DŴR DRWY DDIM OND RHOI’R PEIRIANT I FYND PAN FYDD YN LLAWN