Oergell / Rhewgell

Sut i’w defnyddio

• Dewiswch eich tymheredd ar gyfer yr oergell. Mae’r tymheredd yn mynd o MIN i 1... 6, MAX; MAX yw’r oeraf.
• Mae’r rhewgell yn un di-rew ac mae’r tymheredd yn aros yn gyson.
• Peidiwch byth â rhwystro ffender gwyntyll y rhewgell er mwyn sicrhau ei bod yn perfformio ar ei gorau.

Glanhau

• Argymhellir eich bod yn defnyddio cadach meddal neu sbwng. Peidiwch byth â defnyddio offeryn siarp sy’n crafu wrth lanhau oherwydd gallai hynny ddifrodi’r offer.
• Defnyddiwch hylif glanhau i lanhau’r tu mewn i’r oergell ond peidiwch â defnyddio glanhawyr cemegol ag arogl cryf oherwydd gall y bwyd amsugno’r arogl.
• Argymhellir eich bod yn defnyddio un llwy de o soda pobi i bob peint o ddŵr neu un rhan o finegr seidr afalau i dair rhan o ddŵr poeth.

Sut i gadw bwyd

• Cadwch gig a chig dofednod amrwd islaw bwyd wedi’i goginio a chynnyrch llaeth.
• Lapiwch gig a chig dofednod amrwd yn llac mewn polythen neu bapur arian fel na fydd yn sychu.
• Lapiwch gaws mewn papur saim ac yna mewn bag polythen gan gau allan gymaint o aer â phosib.
• Tynnwch unrhyw ddail na allwch eu defnyddio oddi ar lysiau a sychwch y pridd oddi arnynt.

Awgrym

• Peidiwch â gorlenwi’r oergell. Mae angen i aer oer gylchdroi yn yr oergell oherwydd dyna sy’n cadw’r bwyd yn oer. Os yw’r oergell yn llawn, mae’n rhaid i’r uned weithio’n galetach i gylchdroi’r aer.

DEFNYDDIWCH FAG OER WRTH BRYNU BWYDYDD OER/WEDI’U RHEWI AC EWCH Â NHW ADREF CYN GYNTED Â PHOSIB