Lwfer Y Ffwrn

Panel rheoli lwfer y ffwrn

A = Botwm cychwyn/diffodd

B = Botymau dewis cyflymder (Mae’r tri chyflymder wedi’u gosod ar un cyflymder cydymffurfio)

C = botwm cynnau’r golau/diffodd y golau

float-none clearfix

Sut i’w ddefnyddio

• Rhowch y pŵer i fynd drwy wasgu switsh y wyntyll echdynnu ar y wal.
• I gychwyn lwfer y ffwrn, gwasgwch y botwm ON/OFF ar y panel rheoli.
• I gynnau’r golau yn lwfer y ffwrn, dewiswch y botwm sy’n dangos eicon y bwlb golau.
• I ddiffodd lwfer y ffwrn, gwasgwch y botwm ON/OFF unwaith eto.

Glanhau lwfer eich ffwrn

• Cyn glanhau, gwnewch yn siŵr bob amser eich bod wedi diffodd lwfer eich ffwrn.
• Glanhewch lwfer eich ffwrn â hylif glanhau ysgafn a chadach gwlyb. Peidiwch byth â defnyddio powdr sy’n crafu, toddyddion cyrydol na brwshys.
• I lanhau’r hidlyddion saim, tynnwch yr hidlyddion o waelod lwfer y ffwrn a’u socian mewn dŵr poeth a hylif golchi llestri am ryw awr. Golchwch y sebon i ffwrdd yn iawn â dŵr poeth. Gwnewch hyn eto os oes angen. Rhowch yr hidlyddion yn ôl yn eu lle pan fyddant yn hollol sych.