Hob Anwytho

Fferm Penglais yn unig

Model 1: Sut i’w ddefnyddio

• Rhowch y pŵer i fynd drwy wasgu’r botwm COOKER coch ar y wal.
• Gwasgwch a daliwch ati i wasgu’r botwm cloi hyd nes y bydd yr LED yn diffodd.
• Gwasgwch ON a bydd y goleuadau LED yn goleuo er mwyn i chi ddewis eich cylch.
• Dewiswch eich cylch a gwasgwch (+) neu (–) i ddewis y tymheredd.
• Gwasgwch symbol y cloc i ddewis yr amserydd os oes ei angen. Gallwch newid yr amser drwy ddefnyddio (+) a (–).
• Wedi i chi orffen coginio, dewiswch yr elfen yr ydych am ei diffodd drwy wasgu botwm y cylch priodol a’i droi i ‘0’.
• Os yw’r cylch yn boeth, dangosir ‘H’ yn lle ‘0’.

 

 

Model 2: Sut i’w ddefnyddio

• Rhowch y pŵer i fynd drwy wasgu’r botwm COOKER coch ar y wal.
• Gwasgwch a daliwch ati i wasgu’r botwm cloi hyd nes y bydd yr LED yn diffodd.
• Gwasgwch ON a bydd y goleuadau LED yn goleuo er mwyn i chi ddewis eich cylch.
• Dewiswch eich cylch a gwasgwch (+) neu (–) i ddewis y tymheredd.
• Gwasgwch symbol y cloc i ddewis yr amserydd os oes ei angen. Gallwch newid yr amser drwy ddefnyddio (+) a (–).
• Defnyddiwch y botwm Hybu (P) i gyflymu’r amseroedd berwi.
• Wedi i chi orffen coginio, dewiswch yr elfen yr ydych am ei diffodd drwy wasgu botwm y cylch priodol a’i droi i ‘0’.
• Os yw’r cylch yn boeth, dangosir ‘H’ yn lle ‘0’.

 

 

Sosbenni a phadelli

Dim ond sosbenni a phadelli metel magnetaidd, megis haearn bwrw neu ddur, sy’n addas i’w defnyddio ar hobiau anwytho. Ni fydd sosbenni o alwminiwm pur neu gopr yn gweithio ar y math hwn o hob os nad yw’r gwaelod wedi’i fondio â metel magnetaidd.

Defnyddio’r amserydd

• I ddefnyddio’r amserydd i gyfrif munudau, gwasgwch fotwm cychwyn yr amserydd. Fe welwch 00 yn fflachio ar uned arddangos yr amserydd. Dewiswch am ba hyd yr ydych am osod yr amserydd drwy wasgu (+) neu (–). Pan ddaw’r amser i ben, bydd yr amserydd yn seinio rhybudd. Gwasgwch unrhyw fotwm i ddiffodd y rhybudd.
• Mae modd gosod amserydd ar gyfer pob un o’r cylchoedd coginio ar wahân. Gwasgwch y botwm perthnasol i gynnau’r cylch a dewiswch y tymheredd â (+) neu (–). Gwasgwch fotwm cychwyn yr amserydd. Pan wasgwch y botwm gyntaf, bydd yn cynnig cyfrifydd munudau i chi. Gwasgwch fotwm cychwyn yr amserydd hyd nes y gwelwch olau’r amserydd perthnasol. Pan ddaw’r amser i ben, bydd yr amserydd yn seinio rhybudd. Gwasgwch unrhyw fotwm i ddiffodd y rhybudd.
• I ddiffodd yr amserydd, dewiswch fotwm cychwyn yr amserydd.

Defnyddio’r botwm cloi

• Mae’r botwm cloi yn diffodd y panel rheoli. Os yw golau’r Botwm Cloi yn dangos, mae’r clo’n gweithio.
• Bydd y clo’n gweithio os caiff y Botwm Cloi ei wasgu am fwy na 2 eiliad. Bydd seiniwr yn rhoi gwybod i chi fod hyn wedi digwydd.
• Gellir diffodd y clo drwy wasgu’r Botwm Cloi am fwy na 2 eiliad. Bydd y golau’n diffodd a’r seiniwr yn canu.

Glanhau

• Peidiwch â defnyddio deunydd glanhau garw sy’n crafu na chrafwyr metel siarp i lanhau’r wyneb oherwydd gallai hynny ddifrodi’r wyneb.
• Diffoddwch yr hob bob amser cyn ei lanhau.

Diogelwch

• Cadwch lygad ar fwyd sy’n coginio bob amser. Gall fod yn beryglus gadael bwyd yn coginio ar yr hob heb neb yn gofalu amdano a gallai achosi tân.
• Os oes craciau yn wyneb yr hob, cysylltwch â’r tîm Preswylfeydd cyn ei ddefnyddio eto. Gallech gael sioc drydan wrth ddefnyddio hob a chraciau yn ei wyneb.
• Peidiwch â rhoi eitemau metel megis cyllyll, ffyrc a llwyau neu gaeadau ar wyneb yr hob.
• Rhowch eich sosban ar ganol y cylch coginio bob amser a throwch y ddolen fel ei bod yn ddiogel ac nad oes modd taro’r sosban drosodd.