Haearn Smwddio

Sut i’w ddefnyddio

Llenwi â dŵr

• Cofiwch dynnu plwg yr haearn o’r wal cyn llenwi’r tanc â dŵr.
• Peidiwch â llenwi’r tanc dŵr uwchlaw’r llinell MAX.

Defnyddio’r haearn stêm

• Trowch y switsh dewis tymheredd i’r safle isaf a rhowch yr haearn i orffwys.
• Rhowch blwg yr haearn i mewn a throi’r deial i’r gosodiad priodol. Bydd y lamp beilot yn goleuo. Yn y gosodiad hwn, gellir defnyddio’r haearn fel haearn stêm pan fydd y lamp beilot wedi diffodd. Bydd y lamp yn goleuo ac yn diffodd o dro i dro wrth i chi smwddio ac mae hynny’n dangos bod y tymheredd yn cael ei reoli’n iawn.
• Llithrwch y rheolydd stêm i’r safle iawn i greu digon o stêm. Bydd y stêm yn peidio pan roddir yr haearn yn ôl i orffwys.

Defnyddio’r botwm stêm

• Gan ddefnyddio’r haearn ar wastad, codwch yr haearn a gwasgu’r botwm stêm. Mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi wasgu’r botwm fwy nag unwaith ar ôl ei lenwi i weithio’r pwmp. Dim ond pan fyddwch yn smwddio ar dymheredd uchel y gallwch ddefnyddio’r botwm stêm.
• Gallwch ddefnyddio’r botwm stêm ar i fyny i gael gwared ar grychau o ddillad sy’n hongian, llenni ac ati.

Defnyddio’r botwm chwistrellu

• Gallwch ddefnyddio’r botwm chwistrellu ar unrhyw dymheredd gyda’r haearn sych a’r haearn stêm cyhyd ag y bo dŵr yn y tanc. I’w weithio, gwasgwch y botwm dro ar ôl tro.

Defnyddio’r haearn sych

• Rhowch yr haearn i orffwys ar ei sawdl a rhoi’r plwg i mewn.
• Trowch fwlyn rheoli’r stêm i MIN a throi’r deial i’r tymheredd priodol. Pan fydd y lamp beilot yn diffodd, bydd yr haearn wedi cyrraedd ei dymheredd.

Rheoli’r tymheredd

Ο     Deunyddiau synthetig

ΟΟ   Sidan/Gwlân

ΟΟΟ Lliain/Cotwm

Gofal wrth smwddio a defnyddio’r haearn

• Chwiliwch am y cyfarwyddiadau smwddio y tu mewn i’r dilledyn. Gwnewch brawf ar ddarn bach o’r deunydd (y sêm neu’r hem fewnol) cyn dechrau smwddio. Os nad ydych yn siŵr, dechreuwch ar dymheredd isel. Codwch y tymheredd yn raddol os oes crychau’n dal i fod yn y dilledyn.
• Peidiwch â smwddio dros sipiau, rhybedi neu jîns oherwydd byddant yn crafu’r gwadn haearn.
• Os ydych yn byw mewn ardal lle mae’r dŵr yn galed, argymhellir eich bod yn defnyddio dŵr wedi’i ddistyllu neu wedi’i ddad-ïoneiddio.
• Cyn rhoi’r haearn i gadw, gwagiwch y dŵr o’r tanc. Ar ôl gwagio’r tanc, rhowch yr haearn i gadw ar i fyny fel bod unrhyw wlybaniaeth yn anweddu’n gyflym. Gadewch i’r haearn oeri’n llwyr cyn ei roi i gadw.

Diogelwch

• Peidiwch â defnyddio’r haearn at unrhyw ddiben heblaw’r hyn y’i bwriadwyd ar ei gyfer.
• Peidiwch â’i ddefnyddio os yw’r haearn neu’r cordyn wedi’u difrodi. Rhowch wybod i’r Swyddfa Llety.
• Dylech bob amser droi’r haearn i OFF cyn rhoi’r plwg i mewn neu dynnu’r plwg o’r soced.
• Cadwch lygad ar yr haearn bob amser tra bydd wedi ei gysylltu neu ar y bwrdd smwddio.